สหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ รับทราบ การสอบสวนภายในของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเหตุการณ์พบการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬา 4 ราย โดยสมาคมฯ ยินดีให้ความร่วมมือกับสหพันธ์ฯ เพื่อเปิดเผยสาเหตุของการพบการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬา ซึ่งการตรวจพบของสหพันธ์ฯ เป็นไปตามการตรวจแบบใหม่ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ (IWF) ได้พบการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬา (AAF) ของประเทศไทย จำนวน 4 ราย จากการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกปี 2018 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ซึ่งก่อนหน้านี้ มีการตรวจพบในนักกีฬาไทย 2 ราย จากรายการเดียวกันเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่ผ่านมา

เกาะติดข่าวกีฬา แค่กดติดตาม ไลน์@ข่าวสดกีฬา ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

การแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกครั้งนี้ มีการตรวจสอบการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬา ร้อยละ 52 จากจำนวนนักกีฬาที่ร่วมเข้าแข่งขันทั้งหมด ในเบื้องต้นไม่พบการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬา (AAF) แต่เมื่อประสานกับแผนกข้อมูลประจำตัวนักกีฬาของ IWF (IWF’s Athlete Passport Management Unit) ณ ห้องปฏิบัติการ เมืองโคโลญจน์ เห็นควรตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมในนักกีฬาเป้าหมาย (target) โดยใช้เทคนิคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น GC-C-IRMS (Gas Chromatography-Combustion-Isotope Ratio Mass Spectrometry) ซึ่งนำมาสู่ผลการวิเคราะห์การใช้สารต้องห้ามในนักกีฬาไทย 4 คนดังกล่าว

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้แจ้ง IWF ว่าจะดำเนินการสอบสวนภายในเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวในทันที ซึ่ง IWF รับทราบว่า สมาคมยกน้ำหนักฯ ยินดีให้ความร่วมมือกับ IWF เพื่อเปิดเผยสาเหตุของการพบการใช้ต้องห้ามในนักกีฬาครั้งนี้

ในหลายปีที่ผ่านมา IWF มีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้นักกีฬาและกีฬายกน้ำหนักปลอดจากการใช้สารต้องห้าม โดยใช้เทคนิคการตรวจสอบที่มีความทันสมัยเพื่อให้แน่ใจว่า แม้จะมีนักกีฬาเพียงไม่กี่คนที่ใช้สารต้องห้ามก็จะถูกตรวจพบและลงโทษห้ามแข่งขันต่อไป สิ่งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์อีกครั้งว่า IWF ได้พยายามต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทั้งก่อน ระหว่างแข่งขัน และภายหลังแข่งขันในรายการชิงชนะเลิศแห่งโลก นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว IWF จึงขอประกาศว่าจะไม่มีที่ยืนในวงการยกน้ำหนักสำหรับนักกีฬาที่ใช้สารต้องห้ามโดยเด็ดขาด

เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ถูกส่งให้สมาชิกรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เกิดกระบวนการพิจารณา การตัดสินโดยปราศจากการแทรกแซง และเป็นไปตาม IWF Anti-Doping Policy ข้อที่ 12

ในอดีต IWF เคยลงโทษประเทศสมาชิกห้ามแข่งขันมาแล้ว 9 ประเทศ โดยมีการให้ข้อมูลเพื่อให้ประเทศเหล่านั้นได้ศึกษา และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการใช้สารต้องห้ามให้หมดไป ซึ่งหากสมาชิกชาติอื่นๆ ต้องการ IWF ยินดีที่จะให้ข้อมูลดังกล่าว

นอกจากนี้ IWF ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้เกิดการเล่นกีฬาที่ปลอดจากการใช้สารต้องห้ามผ่านกิจกรรม #iLiftCLEAN ซึ่งเป็นการให้การศึกษาในเรื่องดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจาก WADA และผ่านโปรแกรมที่ IWF ได้คิดค้นขึ้น

การให้ความรู้เรื่องการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามเป็นประเด็นหลักที่ IWF ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม ด้วยเหตุผลนี้เองในการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกที่ผ่านมา IWF จึงได้เปิดตัว Online Anti-Doping E-learning Platform ซึ่งต่อไปนักกีฬาที่จะเข้าแข่งขันรายการ IWF จะต้องเข้าร่วม iLiftCLEAN E-learning Course ก่อนเข้าแข่งขันในรายการต่างๆ ต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน