Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 12 ส.ค. 2563

คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เห็นชอบ สลับตำแหน่ง 4 รองผู้ว่าฯ

26 ก.ย. 2562 - 16:18 น.

คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เห็นชอบ สลับตำแหน่ง 4 รองผู้ว่าฯ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

เกาะติดข่าวกีฬา แค่กดติดตาม ไลน์@ข่าวสดกีฬา ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแผนงานของ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 - 2565) และเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาจ้างผู้ว่าการ กกท. ประกอบด้วย 8 แผน ได้แก่ 1. การยกระดับการให้บริการของ กกท. SMART NATION SPORTS PARK 2. โครงการยกระดับหน่วยงานด้านกฎหมายของ กกท. (SPORTS LAW) 3. แผนการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 4. แผนการพัฒนาข้อมูลดิจิทัลด้านการกีฬา (SPORTS DIGITAL PLATFORM) 5. แผนการยกระดับกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 6. แผนการจัดตั้งเมืองกีฬา (SPORTS CITY) 7. แผนการพัฒนานักกีฬาคนพิการอย่างครบวงจร และ 8. แผนการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จากนั้น ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล กกท. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนแม่บทด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของ กกท. พ.ศ. 2563 - 2567 รวมทั้งให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ด้านละ 1 คน ได้แก่ ด้านแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แก่ นายอรรถ นานา และด้านเศรษฐกิจ หรือการเงิน ได้แก่ นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 9 และ 10) การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา จาก รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร เป็น รองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมกีฬา, นายณัฐวุฒิ เรืองเวส จากรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็น รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์, พันโท รุจ แสงอุดม จาก รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เป็น รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นายวิษณุ ไล่ชะพิษ จาก รองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมกีฬา เป็น รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร, นายแสนพล อู่วิเชียร จาก ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาสถาน เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ และนายจินดา เดชภิมล จาก ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาสถาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป.

อ่านข่าว - กกท. แจงแล้ว เหตุซ่อมสนามสมโภชเชียงใหม่700ปี ไม่ทัน

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เห็นชอบ สลับตำแหน่ง 4 รองผู้ว่าฯ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง