เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย(บอร์ดกกท.) ที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ถ.ราชดำเนิน เมื่อ 27 ก.ค.ที่ผ่านมา


โดยวาระสำคัญ ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าเรื่อง อีสปอร์ต (E-Sports) และแนวทางในการรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาที่ดำเนินกิจกรรมอีสปอร์ต และเห็นชอบประกาศให้ อีสปอร์ต (E-Sports) เป็นชนิดกีฬาที่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้ ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558


เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผุ้ว่าการการกีฬาแหงประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ และวิทยาศาสตร์การกีฬา กล่าวว่า อีสปอร์ต พยายามนำเสนอกับบอร์ดกกท. เพื่อขอการรับรองเป็นชนิดกีฬามาเป็นเวลานาน ซึ่งกกท.ไม่ได้นิ่งเฉยเพียงแต่ บอร์ดกกท.มองว่า การจะรับรอง อี-สปอร์ต มีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ทำให้บอร์ดกกท.ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพราะมีทั้งเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยทำให้ต้องเวลานานกว่าครึ่งปีก่อนที่จะรับรอง โดยกกท.มองในแง่ของตัวกีฬา อี-สอร์ต เป็นกีฬาตามพรบ.กกท.ปี 2558 คือมีสหพันธ์กีฬานานาชาติรับรอง, มีการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติ, มีจัดแข่งขันในมหกรรมกีฬา และแม้จะไม่ได้รับการรับรอง อี-สปอร์ต ก็ยังมีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง


“ก่อนหน้านี้อาจจะมีสิ่งที่น่าห่วงคือยังไม่ข้อพิสูจน์ใดๆ ว่าการรับรองอีสปอร์ต จะทำให้เด็กติดเกมเพิ่มขึ้น หรือ น้อยลง ซึ่งท้ายที่สุด กกท.มองในมุมของกีฬาซึ่ง นักกีฬาอี-สปอร์ต ถือว่าเป็นคนละส่วนกับปัญหาเด็กติดเกม โดยเรามองย้อนไปการรับรอง สนุกเกอร์ เป็นกีฬา ซึ่งช่วงนั้นกังวลว่า การรับรองจะทำให้เด็กๆไปมั่วสุมตามโต๊ะสนุกมากขึ้น แต่เมื่อรับรองแล้ว ก็มีการจัดระเบียบโต๊ะสนุกเกอร์ต่างๆให้เป็นระเบียบ และชีชัดว่า นักกีฬาสนุกเกอร์ไม่ได้ไปมั่วสุมตามที่เข้าใจกัน เพราะเป็นนักกีฬาคนละส่วน และจากนี้บอร์ดกกท.ได้ให้กกท.วางกรอบของอี-สปอร์ตให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น ในส่วนของการจดทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยก็ต้องเป็นไปตาม พรบ.กกท. โดยจะมีเพียง 1 เดียวเท่านั้น เท่าที่ทราบข้อมูลคือ สมาคมอี-สปอร์ตไทย เป็นสมาคมที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์นานาชาติอยู่แล้ว”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน