การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 กระบี่เกมส์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ จังหวัดกระบี่ มีผลการแข่งขันดังนี้ จักรยาน ที่อ่าวน้ำเมา ประเภทเสือภูเขา ดาวน์ฮิลล์ ชาย ทอง พัทธ์ธีรา อาษา เขต 2 จ.ปราจีนบุรี เวลา 2.04.15 น., เงิน ปธากรณ์ สมชัยธนาวัฒน์ เขต 3 จ.ยโสธร เวลา 2.04.67 น., ทองแดง ชิติพัทธ์ อาษา เขต 2 จ.ปราจีนบุรี เวลา 2.06.77 น., ประเภทเสือภูเขา ดาวน์ฮิลล์ หญิง ทอง กนกรัตน์ ฤทธิเดช เขต 2 จ.ชลบุรี เวลา 2.20.40 น.., เงิน ฐิติชญา ขาวดี เขต 10 กรุงเทพฯ เวลา 2.35.20 น., ทองแดง นาดา บินมูฮำหมัด เขต 10 กรุงเทพฯ เวลา 2.49.91 น.

กรีฑา วิ่ง 100 ม. หญิง ทอง จิราพัชร ขานอ่อนตา เขต 3 จ.สุรินทร์ เวลา 12.28 วิ., เงิน อธิชา เพ็ชรกุล เขต 1 จ.ปทุมธานี เวลา 12.38 วิ., ทองแดง วิลาสิณี จงจิตต์ เขต 10 กรุงเทพฯ เวลา 12.55 วิ., วิ่ง 100 ม. ชาย ทอง ณัฐพล สุขเกษม เขต 9 จ.พัทลุง เวลา 10.88 วิ., เงิน พีรภัทร พลจร เขต 8 จ.สุราษฎร์ธานี เวลา 10.96 วิ., ทองแดง ศุภกร สินทรัพ เขต 9 จ.สงขลา เวลา 11.03 วิ., วิ่งข้ามรั้ว 400 ม. ชาย ทอง จักรพรรดิ โนนตาเถร เขต 10 กรุงเทพฯ เวลา 52.99 วิ., เงิน อภิรักษ์ เพ็ชรทิพย์ เขต 9 จ.ตรัง เวลา 56.10 วิ., ทองแดง ภัทรพงษ์ เสมาชัย เขต 7 จ.สุพรรณบุรี เวลา 58.98 วิ., วิ่งข้ามรั้ว 400 ม. หญิง ทอง มลธิดา ทองประจุแก้ว เขต 9 จ.ตรัง เวลา 1.04.32 น., เงิน ชาลิสา พิมประสาร เขต 3 จ.อุบลราชธานี เวลา 1.04.85 น., ทองแดง นันทิยา มีอ่อน เขต 6 จ.นครสวรรค์ เวลา 1.08.03 น., วิ่ง 5,000 ชาย ทอง อนุชา พาดา เขต 6 จ.ตาก เวลา 15.25.94 น., เงิน นายอนุชิต พาดา เขต 6 จ.ตาก เวลา 16.10.81 น., ทองแดง กรรชัย นัยกุล เขต 3 จ.ยโสธร เวลา 16.35.97 น., กระโดดสูง ชาย ทอง ศุภณัฐ ศรีวิชัย เขต 5 จ.ลำพูน สถิติ 1.93 ม.(ทำสถิติรองได้ครั้งที่ 2), เงิน กิตติศักดิ์ เสวะกะ เขต 3 จ.อุบลราชธานี สถิติ 1.93 ม.(ทำสถิติรองได้ครั้งที่ 3), ทองแดง ธนวัฒน์ ชุมดวง เขต 9 จ.ตรัง สถิติ 1.90 ม., ขว้างจักร หญิง ทอง ประภัสสร หล่ออินทร์ เขต 6 จ.พิษณุโลก สถิติ 39.75 ม., เงิน อนงค์นาถ จันทวงค์ เขต 5 จ.ลำพูน สถิติ 34.10 ม., ทองแดง เชาวลักษณ์ นาเจิมพลอย เขต 4 ขอนแก่น สถิติ 33.06 ม.

เทควันโด ที่โดมอเนกประสงค์ 108 ปี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล มิดเดิ้ลเวท ชาย น้ำหนัก 68-73 กก. ทอง ดนัยภัทร อินทรสมบัติ เขต 10 กรุงเทพฯ, เงิน พสธร ลิปิเลิศ เขต 8 จ.กระบี่, ทองแดง ศุภณัฐ โมลาเลิศ เขต 2 จ. สมุทรปราการ และ ศุภกิตติ์ สีส่อง เขต 3 จ.ร้อยเอ็ด, มิดเดิ้ลเวท หญิง น้ำหนัก 59-63 กก. ทอง กิรณา ฤทธิเรือง เขต 9 จ.พัทลุง, เงิน กฤติกา ปัญญาคำ เขต 7 จ.สมุทรสาคร, ทองแดง จิตติพัฒน์ วัฒโน เขต 2 จ. สมุทรปราการ และ ฐิติวรดา สงวนเผ่า เขต 1 จ.ปทุมธานี, ไลท์มิดเดิ้ลเวท ชาย น้ำหนัก 63-68 กก. ทอง รามาร์ อามูซุเกอโน เขต 9 จ.สงขลา, เงิน ปิยวัฒน์ เสาวลักษณาการ เขต 8 จ.ภูเก็ต, ทองแดง เซราฟินโซโต้ โรตริเกซ์ เขต 3 จ.บุรีรัมย์ และ ธีรพงศ์ ธภัทรโชค เขต 10 กรุงเทพฯ, ไลท์มิดเดิ้ลเวท หญิง น้ำหนัก 55- 59 กก. ทอง นฤมล ครคงโก เขต 1 จ.ปทุมธานี, เงิน ศศิปภัสร์ สุขอนันต์โชติ เขต 10 กรุงเทพฯ, ทองแดง ณัฐพร สิทธิเขต 2 จ. สมุทรปราการ และ สุฐิตา ขิบช้าง เขต 7 จ.สมุทรสาคร

เรือพาย ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ โรงงานไฟฟ้าภาคใต้ กระดานยืนพาย 1 คน 200 ม.ชาย ทอง ฉัตรชัย ปราคำศรี เขต 3 จ.อุบลราชธานี เวลา 1.22.39 น., เงิน ปฏิพันธ์ อินยา เขต 5 จ.เชียงใหม่ เวลา 1.28.14 น., ทองแดง ศรันย์ ศรีวงษ์รักษ์ เขต 10 กรุงเทพฯ เวลา 1.31.68 น., กระดานยืนพาย 1 คน 200 ม.หญิง ทอง ธนภรณ์ สมมิตร เขต 5 จ.เชียงใหม่ เวลา 1.37.08 น., เงิน ปิยดา กิคำ เขต 3 จ.อุบลราชธานี เวลา 1.49.57 น., ทองแดง ศิรภัสสร พลอยประเสริฐ เขต 7 จ.ราชบุรี เวลา 1.54.31 น., เรือคยัค 1 คน 200 ม. ชาย ทอง ธนัชชา ชัยจันทึก เขต 5 จ.เชียงใหม่ เวลา 42.85 วิ., เงิน สพลเชษฐ์ ผลใหญ่ เขต 2 จ.นครนายก เวลา 44.27 วิ., ทองแดง ศุภกิตติ์ มีชัย เขต 1 จ.อ่างทอง เวลา 45.38 วิ., เรือคยัค 1 คน 200 ม. หญิง ทอง กัลยกร สุภวัฒนากร เขต 5 จ.เชียงใหม่ เวลา 57.67 วิ., เงิน อโณมา นิพยะ เขต 2 จ.ชลบุรี เวลา 1.01.50 น., ทองแดง ศิรินดา สงภักดี เขต 1 จ.อ่างทอง เวลา 1.09.12 น,

ยกน้ำหนัก ที่โรงยิมศรีเอราวัณ ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ รุ่น 59 กก. หญิง สแนทช์ ทอง ฐิตาพร ตีกา เขต 10 กรุงเทพฯ สถิติ 80 กก.(ทำลายสถิติเดิมของสร้อยสุดา มาลา ที่ทำไว้ 79 กก.), เงิน สุนิสา มณีนิล เขต 8 จ.นครศรีธรรมราช สถิติ 70 กก., ทองแดง ณพาภรณ์ เรวรุด เขต 6 จ.ตาก สถิติ 66 กก., คลีน แอนด์ เจิร์ค ทอง ฐิตาพร ตีกา เขต 10 กรุงเทพฯ สถิติ 95 กก. เงิน สุนิสา มณีนิล เขต 8 จ.นครศรีธรรมราช สถิติ 85 กก., ทองแดง ณพาภรณ์ เรวรุด เขต 6 จ.ตาก สถิติ 82 กก., น้ำหนักรวม ทอง ฐิตาพร ตีกา เขต 10 กรุงเทพฯ สถิติ 175 กก., เงิน สุนิสา มณีนิล เขต 8 จ.นครศรีธรรมราช สถิติ 155 กก., ทองแดง ณพาภรณ์ เรวรุด เขต 6 จ.ตาก สถิติ 148 กก.

หมากล้อม ที่ห้องประชุมเสือเขี้ยวดาบ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา บุคคลชาย ทอง วิญ เกตุนิ่ม เขต 8 จ.ภูเก็ต, เงิน คุณัชญ์ ประทีปวรกุล เขต 1 จ.นนทบุรี, ทองแดง วชิร วชิระนิเวศ เขต 6 จ.พิษณุโลก, บุคคลหญิง ทอง ไอรัก ฟูกูฮาระ เขต 10 กรุงเทพฯ, เงิน จิราภา เกียรติกูลขจร เขต 7 จ.นครปฐม, ทองแดง ปุณิกา แสงสว่าง เขต 3 จ.นครราชสีมา, ทีมผสม ทอง เขต 10 กรุงเทพฯ, เงิน เขต 2 จ.ชลบุรี, ทองแดง เขต 1 จ.นนทบุรี

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน