สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดโครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุระหว่าง 11-13 ปี (GLO CUP 2024) ชิงเงินรางวัลรวมร่วมล้านบาท

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดโครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุระหว่าง 11-13 ปี (GLO CUP 2024) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันด้านปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม ห่างไกลการพนัน ยาเสพติด และอบายมุข
GLO CUP 2024

เปิดรับสมัคร ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุระหว่าง 11-13 ปี วันที่ 15-27 มีนาคม 2567 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 990,000 บาท
เงินบำรุงทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน และทีมแชมป์ระดับจังหวัด และระดับโซน
1.ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับจังหวัด 2,000 บาท
2.แชมป์ระดับจังหวัด 20,000 บาท
3.แชมป์ระดับภูมิภาค 35,000 บาท
4.เงินรางวัลรอบชิงชนะเลิศรวม
4.1.ทีมชนะเลิศระดับประเทศ 500,000 บาท
4.2.ทีมรองชนะเลิศระดับประเทศ 300,000 บาท
4.3.ทีมอันดับที่ 3 ระดับประเทศ 100,000 บาท
4.4.ทีมอันดับที่ 4 ระดับประเทศ 50,000 บาท
4.5.ทีมมารยาทยอดเยี่ยม 10,000 บาท
4.6.ผู้เล่นยอดเยี่ยม 10,000 บาท
4.7.ผู้ทำประตูสูงสุด 10,000 บาท
4.8.ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม 10,000 บาท

เกณฑ์การรับสมัคร
1.เยาวชน รุ่นอายุระหว่าง 11-13 ปี เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 ถึง 27 มีนาคม 2557
2.สัญชาติไทย
3.นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 1 คนเล่นได้ 1 ทีมเท่านั้น (เฉพาะรอบแรก คัดเลือก 77 จังหวัด แต่ไม่สามารถย้ายข้ามจังหวัดได้) หากมีรายชื่อซ้ำซ้อนจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมแข่งขันตลอดการแข่งขัน
4.ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ฝึกสอนจำนวน 1 คน

การสมัคร
1.นักกีฬาไม่เกิน 12 คน และไม่น้อยกว่า 9 คน (ผู้รักษาประตูไม่น้อยกว่า 2 คน) เจ้าหน้าที่ประจำทีมไม่น้อยกว่า 3 คน
2.สโมสรส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ทีม โดยจะต้องมีตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนจำนวน 1 คน และต้องมีชื่อในการร่วมแข่งขันทุกแมตช์การแข่งขัน
3.ใบสมัคร, ใบรายชื่อ, ผังรูปนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ผ่านระบบออนไลน์ของฝ่ายจัดการแข่งขัน
4.หมายเลขประจำตัวนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องตรงกับใบรายชื่อที่ส่งลงทะเบียน *เฉพาะรอบจังหวัด* (หมายเลข 1 จะต้องกำหนดให้เป็นหมายเลขเสื้อผู้รักษาประตูเท่านั้น)

หลักฐานประกอบการสมัคร
1.ส่งแบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจตามรูปแบบที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนด
2.สโมสรจะต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับสโมสร และข้อมูลอื่นๆ ที่กำหนดผ่านระบบออนไลน์ของฝ่ายจัดการแข่งขัน
3.รูปถ่ายระบบดิจิตอล (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ลักษณะหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ
4.เอกสารรับรองสโมสร จากหน่วยงาน หรือองค์กรที่จัดส่ง เช่น โรงเรียน, ตำบล หรือ อำเภอ (ต้องมีการรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมตราประทับ) ในกรณีที่เป็นสโมสรในนามบุคคล จะต้องวางเงินประกันเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 5,000 บาท
5.สำเนาบัตรประชาชน นักกีฬา และเจ้าหน้าที่

ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
https://shorturl.asia/LGNoz
รายละเอียดแบบฟอร์มการสมัครแข่งขัน
Register Form :
https://shorturl.asia/Vn5fy

รายละเอียดการแข่งขันและ แบบฟอร์มสมัครแข่งขันของแต่ละโซน
คลิก Link ด้านล่าง

Zone 1 ได้แก่ จังหวัด กรุงเทพ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร
https://forms.gle/RcM3gYsovtEyNLDD9
ผู้ประสานงาน : นาย ชนนน หลวงนา เบอร์ติดต่อ : 099-0946662

Zone 2 ได้แก่ จังหวัด ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว, ระยอง, จันทบุรี, ตราด และ ชลบุรี
https://forms.gle/TiyyjxByqAnwbX7NA
ผู้ประสานงาน : นาย เศรษฐกรชัย ชื่นตา เบอร์ติดต่อ : 062-4298518

Zone 3 ได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, ลำพูน, ลำปาง, พะเยา และ น่าน
https://forms.gle/PAhB96X5kAPQq5GQ9
ผู้ประสานงาน : นาย เศรษฐกรชัย ชื่นตา เบอร์ติดต่อ : 062-4298518

Zone 4 ได้แก่ จังหวัด สุโขทัย, ตาก, กำแพงเพชร, พิจิตร, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์ และ แพร่
https://forms.gle/fREuVTyb1DP5Uvpr9
ผู้ประสานงาน : ประสานงาน : นาย ชนนน หลวงนา เบอร์ติดต่อ : 099-0946662

Zone 5 ได้แก่ จังหวัด กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์
https://forms.gle/adGGbuFwLjybQbWT8
ผู้ประสานงาน : นาย เศรษฐกรชัย ชื่นตา เบอร์ติดต่อ : 062-4298518

Zone 6 ได้แก่ จังหวัด สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี, อุทัยธานี, ชัยนาท และ นครสวรรค์
https://forms.gle/ut8uZSS7UAXuViV46
ผู้ประสานงาน : นาย ชนนน หลวงนา เบอร์ติดต่อ : 099-0946662

Zone 7 ได้แก่ จังหวัด เลย, หนองบัวลำภู, หนองคาย, อุดรธานี, บึงกาฬ และ สกลนคร
https://forms.gle/mKVtcdDphKGf1Yx46
ผู้ประสานงาน : นางสาว วธิดา ดวงทองดี เบอร์ติดต่อ : 062-5925469

Zone 8 ได้แก่ จังหวัด นครพนม, มุกดาหาร, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม และ ขอนแก่น
https://forms.gle/2RdcqmKFLZybBBcV9
ผู้ประสานงาน : นางสาว วธิดา ดวงทองดี เบอร์ติดต่อ : 062-5925469

Zone 9 ได้แก่ จังหวัด ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์, ลพบุรี, สระบุรี, นครนายก และ นครราชสีมา
https://forms.gle/RRi1bbJmZeWUDPzf7
ผู้ประสานงาน : นางสาว วธิดา ดวงทองดี เบอร์ติดต่อ : 062-5925469

Zone 10 ได้แก่ จังหวัด บุรีรัมย์, สุรินทร์, ยโสธร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี และ ศรีสะเกษ
https://forms.gle/WU81hyx4k3WMxiB67
ผู้ประสานงาน : นางสาว วธิดา ดวงทองดี เบอร์ติดต่อ : 062-5925469

Zone 11 ได้แก่ จังหวัด ชุมพร, ระนอง, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, นครศรีธรรมราช และ สุราษฎร์ธานี
https://forms.gle/gLDjH8CXiDB8j99F6
ผู้ประสานงาน : นางสาว วธิดา ดวงทองดี เบอร์ติดต่อ : 062-5925469

Zone 12 ได้แก่ จังหวัด นราธิวาส, ยะลา, ปัตตานี, สงขลา, สตูล, ตรัง และ พัทลุง
https://forms.gle/2RcFwV6JoduwyvaA8
ผู้ประสานงาน : นาย เศรษฐกรชัย ชื่นตา เบอร์ติดต่อ : 062-4298518

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน