เทศกาลโคมไฟสว่างไสว-ภูเก็ตจัดสืบทอดวัฒนธรรม

เทศกาลโคมไฟ

เทศกาลโคมไฟสว่างไสว-ภูเก็ตจัดสืบทอดวัฒนธรรม

เทศกาลโคมไฟ  บรรยากาศฉลองเทศกาลตรุษจีนยังอบอวลไปตลอด สัปดาห์นี้ รวมถึงที่บริเวณศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ที่มีงานเทศกาลโคมไฟ (หยวนเซียว) ประจำปี 2562 รอบบริเวณประดับตกแต่งด้วยโคมไฟสีแดงจำนวนมาก ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวภูเก็ต และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าเที่ยวชมเก็บภาพความสวยงามเป็นที่ระลึก

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวในวันเปิดงานว่า งานเทศกาลโคมไฟ (หยวนเซียว) จัดอยู่ระหว่างงานตรุษจีน “วันเดือนสาม” ของคนภูเก็ต หรือ “ทองคา” มาช้านานราว 100 กว่าปีที่ผ่านมา และรื้อฟื้นการจัดงานเทศกาลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งของภูเก็ต นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก จะมีผลช่วยส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตอีกทางหนึ่งด้วย

เทศกาลโคมไฟภูเก็ต

“เทศกาลวันเพ็ญแรกของปีและเป็นวันแซยิดของ ถี่กง ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ มีผลทำให้องค์ถี่กงได้ประทานพรให้กับทุกๆ คน คิดทำสิ่งใดจะได้รับผลสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการ และอยู่เย็นเป็นสุข สุขกาย สบายใจ และปกป้องให้จังหวัดของเรารอดพ้นจาก ภัยอันตรายทั้งปวง นับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง” ผู้ว่าราชการภูเก็ตกล่าว

พิธีเปิดยังมี นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นางธัญรัศม์ อัจฉริยะฉาย อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายธีรวุธ ศรีตุลารักษ์ ประธานศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง และคณะกรรมการศาลเจ้า พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ประชาชนชาวภูเก็ตเข้าร่วม

เทศกาลโคมไฟภูเก็ต2

ขณะเดียวกันที่ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิว ภูเก็ต มีงานเทศกาลโคมไฟ “ป่างเตงโห่ย” จังหวัดภูเก็ต ซึ่งนายภัคพงศ์ให้ข้อมูลว่า “ป่างเตงโห่ย” แปลว่า การมาชุมนุมกันหรือร่วมกันจัดโคมไฟ เริ่มต้นจากวันส่งเจ้ากุ่นกง (ส่งเทพแห่งเตาไฟ) ขึ้นสวรรค์ ปีนี้ตรงกับวันที่ 29 มกราคม ทุกแห่งทั่วภูเก็ตจะเปิดไฟ ด้วยโคมไฟประดับหลากหลายทุกคืน

จากนั้นจะเป็นวันเจี้ยโง้ยจับหง่อ (เดือนแรกวันขึ้น สิบห้าค่ำ) ปีนี้จะตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ เป็นวันเพ็ญแรกของปี (วันขึ้น 15 ค่ำ) วันหยวนเซียว และเป็นวันแซยิดขององค์ “เทียนก๊วนไต่เต่” เป็นเทพแห่งสวรรค์ มีหน้าที่มาให้พรพวกเราได้อยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง

ดังนั้น ทุกหน่วยงาน ทุกบ้าน ประดับโคมไฟตั้งแต่ วันที่ 29 มกราคม-19 กุมภาพันธ์ 2562 ประเพณีประดับโคมไฟ เป็นการเฉลิมฉลองของงานตรุษจีน ความสว่างของโคมไฟ เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและความหวัง ตามถนนหนทางจะมีการประดับโคมไฟ ทุกบ้านจะประดับโคมไฟที่หน้าบ้านอย่างสวยงาม

จังหวัดภูเก็ตจึงร่วมกับศูนย์การค้า ไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต และเครือข่ายด้านวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูประเพณีประดับโคมไฟขึ้นมาภายใต้ชื่องานเทศกาลโคม ไฟ “ป่างเตงโห่ย” จังหวัดภูเก็ต เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดภูเก็ต ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศ และภาพลักษณ์การท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งต่อไปอาจเป็นเทศกาลประจำปีของภูเก็ต

เทศกาลโคมไฟภูเก็ต

นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า เทศบาลนครภูเก็ตมีนโยบายในการร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นจากรุ่น สู่รุ่นโดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทางวัฒน ธรรมหลายภาคส่วน จนได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

สำหรับการจัดเทศกาลโคมไฟจังหวัดภูเก็ตใน ครั้งนี้ จัดปีนี้ เป็นปีที่ 3 เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน ในจังหวัดภูเก็ต สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจยามค่ำคืน ในห้วงของการจัดงานตรุษจีนเพื่อเป็นการสืบสานเทศกาลโคมไฟและต้อนรับ นักท่องเที่ยวที่มาเยือน ทำให้เกิดการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

กิจกรรมที่เทศบาลนครภูเก็ตดำเนินการในปีนี้ ประกอบด้วย การประดับตกแต่งเมืองด้วยประติมา กรรมโคมไฟ บริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเมือง คือ บริเวณวงเวียนสุริยะเดช วงเวียนสุรินทร์ และถนนสายหลัก กิจกรรมขบวนแห่เกี่ยวกับเทศกาลโคมไฟ ในขบวนแห่พิธีเปิดงานตรุษจีน ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 20 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณย่านเมืองเก่า

เทศกาลโคมไฟภูเก็ตในปีนี้นักท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศการตกแต่งประดับโคมไฟที่สวยงามได้ไปจนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์

….โดย….อรรนพ เพ็ชรภิมล

บทความก่อนหน้านี้ม.เกษตรจับ‘มัน’แปรรูป วาฟเฟิลกรอบ-ขนมขบเคี้ยว
บทความถัดไปคืนสุขสู่สังคม เยาวชน IYF : สดจากเยาวชน