เอวาซอนหัวหินเจ๊ง ปิดกิจการ เหตุพิษโควิด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 30 มี.ค. บริษัทปราณบุรี บีช รีสอร์ท ทำหนังสือแจ้งพนักงาน เรื่องประกาศปิดกิจการโรงแรมเอวาซอนหัวหิน และเลิกจ้างพนักงาน

โดยระบุว่า บริษัท ปราณบุรี บีช รีสอร์ท จำกัด มีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทราบว่า จะต้องปิดกิจการโรงแรมเอวาซอน หัวหิน และเลิกจ้างพนักงานทุกท่่านที่ปฏิบัติงานภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ปราณบุรี บีช รีสอร์ท จำกัด

สำหรับเหตุผลและความจำเป็นของการปิดกิจการและการเลิกจ้างพนักงานครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดเป็นจำนวนมากและมากขึ้นตามลำดับ ทั้งในและต่างประเทศ จนต้องปิดประเทศและห้ามคนเข้าประเทศจากทุกยานพาหนะ ทุกด่าน ดังที่ปรากฎเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ มีผลทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมชะลอตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทางมากกว่าทีคาดคิด โรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (Covid-19) เป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกิจการโรงแรมเอวาซอน หัวหิน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ท่องเที่ยว

ทำให้บริษัทประสบภาวะขาดทุนสะสม ขาดสภาพคล่องทางการเงินถึงขั้นวิกฤต จนไม่สามารถประกอบกิจการตามปกติต่อไปได้ บริษัทพยายามหาวิธีหลีกเลี่ยงการปิดกิจการและการเลิกจ้างพนักงาน แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นับวันมีแต่จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และไม่อาจคาดหมายได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทปราณบุรี บีช รีสอร์ท จำกัด จึงมีความจำเป็นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปิดกิจการโรงแรมเอวาซอนหัวหิน ในวันที่ 30 เมษายน 2563 และเลิกจ้างพนักงานทั้งหมด โดยถือเอาวันที่ปิดประกาศนี้ วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นวันที่แจ้งบอกเลิกพนักงานทุกท่าน โดยการจ้างจะสิ้นสุดลงวันที่ 30 เมษายน 2563 บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานทุกท่านจะเข้าใจความจำเป็นนี้

ทั้งนี้บริษัทจะจ่ายค่าจ้าง และค่าชดเชยให้ตามที่กฎหมายกำหนด ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท และตั้งใจให้กับบริษัทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน