Quality is Branding เจาะโมเดล BEM....เพราะ “คุณภาพ” เท่ากับ “มูลค่าแบรนด์”

27 ม.ค. 2565 - 08:00 น.

คำถามอมตะที่หลายคนสงสัยอยู่เสมอว่า “มูลค่าแบรนด์” ขององค์กร ประเมินจากอะไร และมีประโยชน์อย่างไร …เครื่องมือในการประเมินค่าแบรนด์ พัฒนาจากการบูรณาการแนวคิดการตลาด การเงิน และการบัญชี เพื่อสื่อความหมายถึงความสำเร็จของบริษัท คำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาเป็นตัวเลขทางการเงิน “โมเดล” และ “กระบวนทัศน์ทางความคิด” ตลอดจนการบริหารงานเชิงรุกแบบชาญฉลาดขององค์กรยังเป็น ดัชนีชี้วัด “คุณภาพ“ ที่สะท้อนถึงมูลค่าแบรนด์เช่นกัน แบรนด์องค์กรที่ดีสามารถสร้างความตระหนัก การรับรู้ ภาพลักษณ์ที่ดี บ่งถึงความน่าเชื่อถือของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์นั้นๆ และล่าสุดของรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ…… “ 2 ปีซ้อน”

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

BEM ได้รับรางวัลเกียรติยศ “Thailand’s Top Corporate Brand 2021” ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดถึง 101,866 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2021”

นายอนวัช สุวรรณฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ งานพัฒนาธุรกิจและปฏิบัติการทางพิเศษ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าว ถือเป็นความภาคภูมิใจ และสะท้อนถึงการดำเนินการที่แข็งแรง มุ่งมั่นพัฒนาการบริการที่มีคุณภาพ มีการบริหารแบบบูรณาการด้านการเงิน บัญชี และการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ตามต้นแบบขององค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทยและในอาเซียนแล้ว BEM ยังเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จที่สุดในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้แนวคิด “Happy Journey” คือการเห็นคุณค่าและความสำคัญของพนักงาน ต้นทางของความสุขที่พร้อมส่งมอบให้บริการ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT มีความสุขในการเดินทางแบบไม่สิ้นสุด ถือเป็นการวัดคุณค่าของธุรกิจส่งผ่านไปถึงลูกค้าอย่างจริงใจ

“สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการแสดงจุดยืนของแบรนด์ที่คู่ขนานไปกับการสร้างความต่อเนื่องในเชิงคุณภาพ จึงเป็นเหตุผลที่ BEM มี Passion ในการทำงาน และใส่ใจคุณภาพ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสะท้อนถึงความยั่งยืนขององค์กรที่ทำให้แบรนด์มีมูลค่าอย่างแท้จริง”

นับเป็นการการันตีถึงความสำเร็จของ BEM ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาแบรนด์องค์กรให้เข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่อง ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการบริหาร การจัดการ การเงิน การลงทุน ของการบริหารทางพิเศษสายศรีรัช ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และทางพิเศษสายอุดรรัถยา และการให้บริการเดินรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง อย่างเต็มกำลัง รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพภายในองค์กรให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ จากทุกภาคส่วน จนประสบความสำเร็จในการบริหารงาน ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักในการผลักดันให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน แม้ว่าในปี 2564 BEM จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ก็ตาม แต่ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารและพนักงานทำให้ BEM พร้อมฝ่าฟันร่วมกันไปในทุกวิกฤติและเดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และเป็นแรงผลักดันให้กับผู้บริหารและทีมงาน ในการมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างเข้มแข็งให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ ในการเป็นผู้นำด้านการบริการระบบคมนาคมขนส่งที่ครบวงจรของประเทศและภูมิภาคอาเซียน ให้มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน บรรเทาปัญหาจราจร ช่วยรักษา สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคม ประเทศชาติ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ Quality is Branding เจาะโมเดล BEM....เพราะ “คุณภาพ” เท่ากับ “มูลค่าแบรนด์”
ข่าวที่เกี่ยวข้อง