เมื่อวันที่ 9 พ.ค. นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุดาพร ไพรคณะรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลตะกั่วป่า นายยงยุทธ ส่องรอบ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลตะกั่วป่า นายวิรัตน์ เพาะปลูก สาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เข้าเยี่ยมติดตามและรับทราบอาการผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ที่เข้าพักรักษาตัว ณ ห้องผู้ป่วยหนัก และหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลตะกั่วป่า โดยนายแพทย์ชาญกิจ วัฒนไวฑูรย์ชัย หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม แพทย์ประจำตัวผู้ป่วย รายงานการรักษา

ทั้งนี้โรงพยาบาลตะกั่วป่าดำเนินการตามนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา “ชาวพังงา ร่วมพิชิต ยุงลาย” โดยจัดกิจกรรม BIG Cleaning Day ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องทั้งในบริเวณโรงพยาบาลและบ้าน ด้วยมาตรการ 3 ก. (เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ)

และ 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) เพื่อป้องกัน 3 โรคคือโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิกาทุกวันศุกร์ในหน่วยงาน และวันเสาร์-อาทิตย์ ที่บ้าน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน