สิ้นครูเพลง ร.ต. ศ.พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) ปี 2535 อดีตสมาชิกวง อ.ส.วันศุกร์ เสียชีวิตด้วยโรคชรา สิริอายุ 90 ปี

อาจารย์แมนรัตน์ ขณะเล่นเปียโน

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 ก.ย. เวลา 04.00 น. ร.ต. ศ.พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) พ.ศ.2535 ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ณ บ้านเลขที่ 51 ถนนลาดพร้าว ซอย 80 แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ สิริรวมอายุ 90 ปี

ร.ต. ศ.พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ

โดยทายาทกำหนดตั้งศพสวดอธิษฐาน ระหว่างวันที่ 7-10 ก.ย. เวลา 19.00 น. ณ โบสถ์วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ และจัดพิธีฝังส่งวิญญาณ ในวันที่ 11 ก.ย. ณ สุสานศานติคาม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลศพจำนวน 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท

สำหรับประวัติของเรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) พ.ศ.2535 เกิดเมื่อวันที่ 25 ส.ค.2471 เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญชั้นสูงด้านดนตรีสากลโดยเฉพาะเปียโน ได้แสดงฝีมือจนมีชื่อเสียงเป็นที่ปรากฏยกย่องของบุคคลทั่วไป

ร.ต.ศ.พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ มีผลงานประพันธ์เพลง 100 กว่าเพลง เพลงที่มีชื่อเสียงได้แก่รักเอย ชั่วฟ้าดินสลาย จับปูดำขยำปูนา รักลวง จากยอดดอย ฯลฯ เป็นศิลปินคนแรกที่นำหลักสูตรการเรียบเรียงเสียงประสานเข้ามาเปิดสอนในประเทศไทย นักเรียบเรียงเสียงประสานปัจจุบันส่วนใหญ่ เป็นลูกศิษย์ที่เคยศึกษากับท่านมาก่อน และท่านยังอุทิศเวลาทั้งหมดเพื่อวงการดนตรีสากลของไทย

โดยการเขียนตำราการเรียบเรียงเสียงประสาน เป็นกรรมการและที่ปรึกษาเพื่อประโยชน์ต่อวงการดนตรีมากหลายคณะ และช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะด้านวิชาการ การเรียน การสอนโดยได้สร้างสรรค์งานเป็นผู้ให้ความรู้ต่างๆ ให้กับทุกสถาบัน ทุกหน่วยงาน จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) พ.ศ.2535

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน