สถ.ชี้แจงปม-สั่งห้ามอปท.นำรถฉุกเฉินรับผู้ป่วยกลับบ้าน ย้ำต้องป่วยจริง!!

19 ต.ค. 2561 - 18:20 น.

สถ.ชี้แจงปม-สั่งห้ามอปท.นำรถฉุกเฉินรับผู้ป่วยกลับบ้าน ย้ำต้องป่วยจริง!!

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สถ.ชี้แจงปม / เมื่อวันที่ 19 ต.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เปิดเผยถึงกรณีที่สถ.สั่งห้ามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นำรถฉุกเฉินรับผู้ป่วยกลับบ้านว่า รถฉุกเฉินของอปท.มีวัตถุประสงค์การใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ฉุกเฉินจริงๆ เท่านั้น หาก อปท.นำรถฉุกเฉินซึ่งมีอยู่เพียงคันเดียวไปให้บริการรับส่งผู้ป่วยตามนัด ซึ่งในปัจจุบันมี อปท. หลายแห่งได้ให้บริการรับส่งประชาชนในท้องถิ่นในการเดินทางไปพบแพทย์ตามใบนัดที่กำหนดวันเวลาไว้แล้ว ซึ่งไม่ได้เป็นกรณีฉุกเฉินแต่อย่างใด และถ้าเกิดมีผู้ป่วยฉุกเฉินก็จะทำให้ไม่มีรถฉุกเฉินให้บริการ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ป่วยฉุกเฉินเสียชีวิตได้

ประกอบกับปัจจุบันได้มี อปท.ถูกหน่วยตรวจสอบทักท้วงและเรียกเงินคืนกรณีนำรถฉุกเฉินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉินอีกด้วย
ทั้งนี้ กรณีที่ อปท.นำรถฉุกเฉินไปส่งผู้ป่วยฉุกเฉินที่โรงพยาบาลแล้ว ก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจ หาก อปท. จะนำรถฉุกเฉินรับผู้ป่วยอื่นที่อยู่ที่โรงพยาบาลนั้นกลับบ้าน ก็สามารถทำได้ เนื่องจากรถฉุกเฉินของ อปท.จะต้องเดินทางกลับอยู่แล้ว แต่จะต้องไม่ใช่กรณีอยู่พักรักษาตัวจนหายป่วยสามารถกลับบ้านได้แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงจัดรถไปรับกลับบ้าน

สถ.ชี้แจงปม

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กรณีที่ผู้ป่วยนั้นเป็นผู้ที่ยากไร้ หรือผู้ป่วยติดเตียง อปท.ก็สามารถให้การช่วยเหลือได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 โดยผู้ป่วยที่ยากไร้สามารถขอรับการสงเคราะห์จาก อปท.ในการเดินทางไปโรงพยาบาลตามใบนัดของแพทย์ ซึ่ง อปท.ก็สามารถให้ความช่วยเหลือในการรับส่งผู้ป่วยดังกล่าวได้ด้วย

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า สถ.ได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจ ขอให้สอบถามท้องถิ่นอำเภอหรือท้องถิ่นจังหวัดก่อนได้ ดีกว่าไปด่วนสรุปโดยไม่รู้สาเหตุ อย่างไรก็ตาม เราน้อมรับเสียงติติงหรือคำแนะนำอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานการใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่า และเป็นไปตามกฎระเบียบทางราชการ ตลอดจนการใช้งบประมาณในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของคนไทยอย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สถ.ชี้แจงปม-สั่งห้ามอปท.นำรถฉุกเฉินรับผู้ป่วยกลับบ้าน ย้ำต้องป่วยจริง!!
ข่าวที่เกี่ยวข้อง