กรมป่าไม้ จับมือคนเมืองน่าน ฟื้นเขาหัวโล้น นำร่องที่บ่อเกลือ เห็นผลแล้ว 1.2 พันไร่

กรมป่าไม้ ฟื้นฟูเขาหัวโล้น เมืองน่าน
กรมป่าไม้ ฟื้นฟูเขาหัวโล้น เมืองน่าน

กรมป่าไม้ จับมือคนเมืองน่าน ฟื้นเขาหัวโล้น นำร่องที่บ่อเกลือ เห็นผลแล้ว 1.2 พันไร่

ฟื้นเขาหัวโล้น – เมื่อวันที่ 29 ต.ค. นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ โฆษกกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวชี้แจงกรณีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) ประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูจนสามารถพลิกฟื้น “เขาหัวโล้น” นำร่องที่ บ้านดงผาปูน –บ้านนาบง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดง จนเขียวขจี ได้อีกครั้งถึง 1,200 ไร่ โดยใช้เวลาเพียง 1 ปีเท่านั้น

และเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่เขาหัวโล้นอื่นๆ ในพื้นที่ภาคเหนือนั้น ว่า ในส่วนของกรมป่าไม้ได้ดำเนินงานแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นที่จังหวัดน่านมาโดยตลอด และดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ โดยต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้เขามาร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขและฟื้นฟูให้ป่าเมืองน่านกลับมาสมบูรณ์เหมือนดังอดีตที่ผ่านมา

นางอำนวยพร กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดน่าน มีเนื้อที่ 7.58 ล้านไร่ เป็นพื้นที่มีสภาพป่า 4.65 ล้านไร่ หรือ 61.39 % พื้นที่ไม่มีสภาพป่า 2.93 ล้านไร่ หรือ 38.61% แบ่งเป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 3.22 ล้านไร่ เป็นพื้นที่มีสภาพป่า 1.87 ล้านไร่ พื้นที่ไม่มีสภาพป่า 1.35 ล้านไร่ นอกจากนี้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ประมาณ 2.83 ล้านไร่ โดยในจำนวนนี้ เป็นพื้นที่ไม่มีสภาพป่าประมาณ 205,000 ไร่

ที่ผ่านมาพื้นที่เขาหัวโล้นของจังหวัดน่านส่วนใหญ่ได้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนงานของศูนย์จัดการต้นน้ำและโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติฯ

ขณะที่กรมป่าไม้ร่วมปลูกฟื้นฟูสภาพป่าตั้งแต่ปี 2556 พื้นที่รวม 43,300 ไร่ โดยปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่างตั้งแต่ปี 2560 โดยราษฎรปลูกไม้ยืนต้นควบคู่กับการทำกินตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื้อที่รวม 13,920 ไร่ สมาชิก 1,300 ราย

โฆษกกรมป่าไม้ กล่าวว่า ปัจจุบันการแก้ไขปัญหาราษฎรทำประโยชน์ในพื้นที่เขาสูงชันตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.61 โดยกำหนดมาตรการให้ราชการร่วมวางแผนกับราษฎรและกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินการตามแนวพระราชดำริปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าโดยประชาชนใช้ประโยชน์ระหว่างแถวของต้นไม้และเก็บเกี่ยวผลผลิตจากไม้ที่ปลูกและพืชพื้นล่างด้วย

ปัจจุบันได้แต่งตั้งชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอเพื่อลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกับราษฎรในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2562 อย่างไรก็ตามสำหรับการดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าของจังหวัดน่านมีหน่วยราชการ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน ให้ความสนใจร่วมบูรณาการการทำงานในหลายพื้นที่ ซึ่งกรมป่าไม้ได้ให้การสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่และขอบคุณในความตั้งใจฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำจังหวัดน่านเป็นอย่างยิ่ง

บทความก่อนหน้านี้เปิดตลับพระใหม่ : “พระสีวลี โชค ลาภ บันดาลทรัพย์” วัดสายไหม
บทความถัดไปกทม. ของบเกือบ 70 ล้าน จัดเลือกตั้ง ส.ส.-ส.ว. อบรมเจ้าหน้าที่ 50 เขต