พ่อเมืองปัตตานีเอาจริงเปิดยุทธการ ‘กวาดบ้านให้น่าอยู่’ จับตรวจฉี่ 773 ข้าราชการ ลูกจ้าง ในศาลากลางปัตตานี หากเจอฉี่ม่วงเสพยาเอาผิดตามกฎหมาย

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

จับตรวจฉี่ / เมื่อวันที่ 30 ต.ค. ที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดยุทธการ ‘กวาดบ้านให้น่าอยู่’ ตามวิสัยทัศน์การทำงานที่ต้องการขจัดภัยยาเสพติดให้หมดไปจากจังหวัดปัตตานี โดยมีนายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พ.อ.ไพโรจน์ โตตามวงศ์ รองกอ.รมน.จว.ปน. (ฝ่ายทหาร) พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี นายภูวนัฐ สมใจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนต่างๆ ทั้งตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ร่วมด้วย ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี เมื่อเช้าที่ผ่านมา

นายไกรศร กล่าวว่า ยุทธการในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการปัตตานี ไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งจะสุ่มตรวจปัสสาวะหัวหน้าส่วนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ ในศาลากลางจังหวัดปัตตานี เพื่อตรวจสารเสพติดในร่างกาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเองได้ตรวจเป็นคนแรกต่อด้วยรองผู้ว่าราชการและหัวหน้าส่วนต่างๆ

การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้บูรณาการชุดปฏิบัติการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะกองกำลังเจ้าหน้าที่ร่วม 4 ฝ่าย จำนวน 80 นาย ซึ่งประกอบด้วย ปกครอง ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข เพื่อดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการที่ตั้งในศาลากลางจังหวัดปัตตานี จำนวน 773 คน 26 หน่วยงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการตรวจสอบอย่างจริงจัง

อย่างไรก็ตาม ยุทธการกวาดบ้านให้น่าอยู่ ในวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ต้องการให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งเป็นการผลักดันให้จังหวัดปัตตานี กลายเป็นจังหวัดสีขาวต่อไปในอนาคต

สำหรับกรณีตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แล้วจะตรวจซ้ำให้ละเอียดว่า เป็นยาเสพติดจริงหรือไม่ ถ้าจริงก็จะดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมาย ยกเว้นผู้ที่มาสารภาพเรา ถือว่าเป็นผู้ป่วยจะนำไปบำบัด แต่ถ้ามีผู้เจตนาหลีกเลี่ยงการตรวจก็จะนำมาตรวจ เมื่อตรวจพบก็จะดำเนินตามมาตรการต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน