ผบ.ตร. เยี่ยมตร.ใต้ เปิดศูนย์ชัยจินดา คุมเข้มโซเชียลมีเดีย สกัดคนร้ายป่วน

17 ธ.ค. 2561 - 12:47 น.

ผบ.ตร.ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจข้าราชการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดศูนย์ชัยจินดา คุมระบบสื่อสารโซเชียลมีเดีย ติดตามคนร้ายป่วยใต้ กำชับตร.ต้องเป็นกลางทางการเมือง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เยี่ยมตร.ใต้ / เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 17 ธ.ค. ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า (ศปก.ตร.สน.) จังหวัดยะลา พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 เป็นประธานเปิด “ศูนย์ชัยจินดา” เพื่อใช้สำหรับการติดตามขยายผล และควบคุมการติดต่อสื่อสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบโทรศัพท์ โซเชียลมีเดีย ตลอดจนถึงการจับกุม และดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ

จากนั้นร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า เจ้าหน้าที่อำนวยการ เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการพิเศษ เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 เจ้าหน้าที่กองกำกับการเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด และโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 400 นาย

ต่อมา ผบ.ตร. มาเป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานและอาคารที่พักของทางราชการแก่ข้าราชการตำรวจในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบนโยบายให้กับหัวหน้าสถานีตำรวจ ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา จำนวน 59 สถานี และ หัวหน้าศูนย์ส่วนงาน ในสังกัด ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า จำนวน 100 คน โดยมอบนโยบายให้กับข้าราชการตำรวจในพื้นที่

โดยในห้วงปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา สถานการณ์ในพื้นที่ จชต. มีเหตุการณ์และการสูญเสียลดลง เมื่อเทียบกับห้วงเดียวกันของปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกหน่วยยังคงปฏิบัติการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องต่อไป เน้นการดูแลรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง ในลักษณะคุมพื้นที่ให้ได้ โดยบูรณาการกำลังระหว่างตำรวจ, ทหาร, ฝ่ายปกครอง และประชาชนในพื้นที่ ไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นในพื้นที่

พร้อมกล่าวอวยพรห้วงเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ 2562 แก่ข้าราชการตำรวจ โดยขอให้ทุกหน่วยปฎิบัติไปตามแผนและมาตรการที่ได้กำหนดไว้ ทั้งข้อห้ามและข้อพึงปฏิบัติในพื้นที่ รวมทั้งให้ปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่ด้วยความมีจิตวิญญาณของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ (Police Mind)

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาตำรวจ ให้ทุกหน่วยให้ความสำคัญด้านการข่าว โดยให้บูรณาการข่าวกับทุกหน่วยในพื้นที่ เพื่อใช้ในการป้องกันเหตุรุนแรง ให้ความสำคัญเรื่องจิตอาสา กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะแต่งเครื่องแบบต้องให้เรียบร้อยหลีกเลี่ยงการแสดงกริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ

รวมทั้งการไม่แสดงกริยาวาจาในลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียด หยามประชาชน อย่าปล่อยปละละเลยให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดระเบียบและกฎหมาย อย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของผิดกฎหมาย ให้ประชุมชี้แจง กำชับการปฏิบัติและหมั่นสอดส่องดูแล ความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ

ดูแลด้านความมั่นคงเมื่อมีการปลดล็อกทางการเมืองและการเลือกตั้งในปี 2562 ขอให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เน้นย้ำให้วางตัวเป็นกลางทางการเมือง และดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จชต.ให้ได้โดยเร็ว ในส่วนของสวัสดิการต่างๆ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะดำเนินการให้อย่างเต็ม

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ยังกล่าวให้โอวาทชมเชยข้าราชการตำรวจทุกนายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาผลการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางที่ดี อีกทั้งยังให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้ตั้งใจปฎิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป และยังกล่าวทิ้งท้ายหากมีโอกาส ไม่ติดภารกิจสำคัญจะกลับมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญในพื้นที่อีกบ่อยๆ เนื่องจากตนเติบโตจากสายปฏิบัติการและมีความผูกพันกับพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษ

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
seagame

ภาพที่อัลบั้มภาพ ผบ.ตร. เยี่ยมตร.ใต้ เปิดศูนย์ชัยจินดา คุมเข้มโซเชียลมีเดีย สกัดคนร้ายป่วน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง