สถ.ยกระดับขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ ด้วยฐานข้อมูลถนนท้องถิ่นออนไลน์

27 มี.ค. 2562 - 17:11 น.

สถ. ยกระดับขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ ด้วยฐานข้อมูลถนนท้องถิ่นออนไลน์

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ( สถ. ) เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัวระบบแผนที่แสดงข้อมูลถนนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ นายไกรรพ เหลืองอุทัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จีไอเอส จำกัด โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@ข่าวสด ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

นายสุทธิพงษ์ กล่าวถึงความเป็นมาว่า คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) ได้ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อวิเคราะห์รายละเอียดของแหล่งข้อมูล Hard Data ที่สถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) ใช้เพื่อจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งรายการข้อมูลที่ IMD อ้างอิงมาจากฐานข้อมูลของภาครัฐแต่ละปี และมีรายการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลความหนาแน่นของโครงข่ายถนน ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลระยะทางถนนทั้งหมดของประเทศจากกระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดทำข้อมูลความยาวถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้รับการถ่ายโอนจากกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมชลประทาน และขอให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

อธิบดีสถ.กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่ อปท. ทั่วประเทศ โดยให้ อปท. ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งในด้านข้อมูลจำนวนสายทาง ข้อมูลระยะทาง และข้อมูลวัสดุผิวทาง เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยมีรายงานสรุปทางหลวงท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่มีความถูกต้องครบถ้วน สามารถนำไปใช้ในภารกิจต่าง ๆ ของประเทศ และของกระทรวงได้อย่างรวดเร็ว


และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อการจัดอันดับขีดความสามารถของประเทศในระดับโลก (World Competitive Ranking) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้ อปท. ในแต่ละปีได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และเหมาะสมยิ่งขึ้นด้วย

ด้าน นายไกรรพ เหลืองอุทัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จีไอเอส จำกัด กล่าวด้วยว่า ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการออกแบบระบบแผนที่แสดงข้อมูลถนนท้องถิ่น ซึ่งเป็นโปรแกรมแผนที่รูปแบบออนไลน์ รวบรวมข้อมูลถนนในเขต อปท. มีข้อมูลถนนจำนวนสายทางรวมกว่า 781,296 สายทาง และความยาวรวม 597,667 กิโลเมตร โดยโปรแกรมมีความสามารถในการค้นหา จังหวัด อำเภอ ตำบล สถานที่สำคัญ รวมถึงตำแหน่งของ อปท. และสามารถดูรายละเอียดข้อมูลถนนแต่ละสายทางที่ อปท. ลงทะเบียนไว้

โดยมีรายละเอียดของประเภทพื้นผิว เช่น ถนนคอนกรีต (ปัจจุบัน มี 180,444 กิโลเมตร) ถนนลาดยาง (ปัจจุบันมี 123,831 กิโลเมตร)หรือถนนลูกรัง (ปัจจุบันมี 293,392 กิโลเมตร) ปีที่สร้าง/ซ่อมล่าสุด งบประมาณ และความยาวของถนน นอกจากนี้ ยังมีตารางสรุปข้อมูลถนนท้องถิ่น ที่สามารถสรุปข้อมูล จำนวนสายทาง ความยาวถนนรวมตามประเภทพื้นผิว แยกเป็นรายจังหวัด รายอำเภอ และราย อปท. ได้อีกด้วย

“ระบบแผนที่แสดงข้อมูลถนนท้องถิ่น ที่กรมฯ ได้พัฒนาร่วมกับภาคเอกชนนี้ ถือเป็นการยกระดับการทำงานของภาครัฐสู่การบริหารราชการแผ่นดินในยุค 4.0 ซึ่งหลังจากนี้ หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาดูข้อมูลถนนของท้องถิ่นตนเองได้โดยผ่านโปรแกรมระบบแผนที่แสดงข้อมูลถนนท้องถิ่น ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th (แบนเนอร์ โครงการจัดทำถนนในเขตพื้นที่ อปท.)

และต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหาร อปท. ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการนี้ จนเกิดเป็นโปรแกรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงด้วย ซึ่งกรมฯ กับบริษัท จีไอเอส จำกัด จะมุ่งมั่นในการร่วมมือกันพัฒนาโปรแกรมออนไลน์แสดงข้อมูลถนน อปท. นี้อย่างต่อเนื่องต่อไป” อธิบดี สถ. กล่าวในตอนท้าย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สถ.ยกระดับขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ ด้วยฐานข้อมูลถนนท้องถิ่นออนไลน์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง