ประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม “คุ้งบางกะเจ้า” เนื้อที่ 11,819 ไร่

28 มี.ค. 2562 - 15:09 น.

ประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม “คุ้งบางกะเจ้า” เนื้อที่ 11,819 ไร่

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สผ.แถลงข่าวออกกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ 6 ตำบล คุ้งบางกะเจ้า เนื้อที่ 11,819 ไร่ เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม กำหนดขอบเขตการก่อสร้าง ส่งเสริมปลูกไม้ประจำถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของบริเวณพื้นที่ว่าง พร้อมสั่งห้ามกิจกรรมใดๆ ที่ก่อมลพิษทางสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดแถลงข่าวการออกกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ 6 ตำบล ได้แก่ ต.บางกะเจ้า ต.บางกอบัว ต.บางน้ำผึ้ง ต.บางยอ ต.บางกระสอบ และต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562

นางรวีวรรณกล่าวว่า เมื่อปี 2520 มีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดให้พื้นที่บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ควรอนุรักษ์ไว้สำหรับให้เป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การท่องเที่ยวและด้านวัฒนธรรม

สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติ 3 น้ำ ได้แก่ น้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย ซึ่งถือเป็นระบบนิเวศทางธรรมชาติที่โดดเด่นและแตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป อีกทั้งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและสวนผลไม้นานาพรรณ เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้ มะพร้าวน้ำหอม และกล้วย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีแหล่งศิลปกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์อย่างวัดบางน้ำผึ้งนอก และวัดป่าเกต

นางรวีวรรณกล่าวต่อว่า ปัจจุบันพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่ชุมชนมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ระบบนิเวศตามธรรมชาติถูกทำลายหรือได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย และจะส่งผล ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา

ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติมิให้เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้กลไกทางกฎหมายตามมาตรา 43 แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงได้ออกกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ต.บางกะเจ้า ต.บางกอบัว ต.บางน้ำผึ้ง ต.บางยอ ต.บางกระสอบ และต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. ที่ผ่านมา

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@ข่าวสด ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

​เลขาธิการสผ. กล่าวว่า สำหรับขอบเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมคุ้งบางกะเจ้า ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบลทางทิศตะวันออก ของอ.พระประแดง เนื้อที่รวม 11,819 ไร่ และพื้นที่ในน้ำซึ่งมีขอบเขตถึงกึ่งกลาง แม่น้ำเจ้าพระยา ที่เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างจ.สมุทรปราการกับกรุงเทพฯ

โดยมีมาตรการที่สำคัญ ได้แก่ การห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงอาคารใดๆ ให้เป็นอาคาร คือ โรงงาน เว้นแต่สร้างทดแทน, โรงแรม, อาคารชุด, ท่าเทียบเรือสำราญและกีฬา, อาคารทุกประเภทในที่ดินของรัฐที่จัดซื้อตามโครงการสวนกลางมหานคร

หลักเกณฑ์การก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร, ความสูงของอาคารทั่วไป ไม่เกิน 9 เมตร เว้นแต่อาคารทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงไทย ไม่เกิน 12 เมตร อีกทั้งต้องส่งเสริมให้ปลูกไม้ยืนต้นที่เป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของบริเวณพื้นที่ว่าง

เลขาธิการสผ. กล่าวว่า ส่วนการห้ามกระทำการหรือประกอบกิจกรรม ได้แก่ การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย, การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม, การทำสนามกอล์ฟ, การถมหรือปรับหรือปิดกั้นลำกระโดง คู คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะ ที่ทำให้น้ำในแหล่งน้ำนั้นตื้นเขินหรือไม่สามารถไหลไปได้ตามปกติ

การปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ, การห้ามทำผนังคอนกรีตริมฝั่งคู คลอง, การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวและประกอบพาณิชยกรรม ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของที่ดินในแต่ละตำบล และต้องส่งเสริมให้มีการสงวน รักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ รวมทั้งการส่งเสริมให้ก่อสร้างอาคารหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินที่รักษาระบบนิเวศ คู คลอง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม “คุ้งบางกะเจ้า” เนื้อที่ 11,819 ไร่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง