จับตู้คีบตุ๊กตาในห้าง หวั่นมอมเมาเด็ก ชี้เป็นการพนัน สิ้นเปลืองเงิน แจ้งข้อหาเจ้าของร้าน

จับตู้คีบตุ๊กตาในห้าง หวั่นมอมเมาเด็ก ชี้เป็นการพนัน สิ้นเปลืองเงิน แจ้งข้อหาเจ้าของร้าน

วันที่ 14 ส.ค. นายบุญเติม เรณุมาศ ปลัดจังหวัดลพบุรี นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี นายอรรถการณ์ จิตถวิล ป้องกันจังหวัดลพบุรี สั่งการให้ว่าที่ ร้อยตรีกานต์พิทักษ์เตชกุลปลัดอำเภอเมืองลพบุรี นายสราวุฒิ เมนขุนทด ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนบูรณาการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองลพบุรี เดินทางเข้าตรวจสอบ ภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ลพบุรี สาขา 1 ชั้น2 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี

หลังจากได้รับร้องเรียนจากผู้ปกครองและประชาชน กรณีตู้คีบตุ๊กตาตามห้างสรรพสินค้า จึงดำเนินการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีการเปิดให้เล่นเครื่องหยิบจับตุ๊กตาจริง ชุดจับกุมจึงเข้าตรวจสอบพบตู้คีบตุ๊กตาหยอดเหรียญ จำนวน 4 ตู้ และตู้ตักตุ๊กตาหยอดเหรียญ จำนวน 2 ตู้ รวมทั้งสิ้น 6 ตู้ ซึ่งได้แสดงวิธีเล่นอย่างชัดเจน คือผู้เล่นต้องหยอดเหรียญชิพ 1 เหรียญ ที่ทางร้านจัดให้แลก 1 เหรียญมีมูลค่า 10 บาท แล้วกดปุ่มให้เครื่องคนตุ๊กตา

จึงถือว่าตู้คีบและตู้ตักตุ๊กตาเครื่องเล่นดังกล่าว เข้าลักษณะเครื่องเล่นซึ่งใช้พลังไฟฟ้า สามารถทำให้แพ้ชนะกันได้ ไม่ว่าจะมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ก็ตาม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 อันเป็นการเล่นพนันตามบัญชี ข. หมายเลข 28

โดยสภาพของเครื่องเล่นดังกล่าวจึงมิใช่เพื่อการให้การสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้เล่นเท่านั้น แต่การกระทำดังกล่าวเป็นทางนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดโดยทางตรงหรือทางอ้อมได้ จึงถือว่าเป็นผู้จัดให้มีการเล่นอันระบุไว้ใน บัญชี ข. หมายเลข 28 (เครื่องหยิบจับตุ๊กตาอัตโนมัติ)

อีกทั้งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญโดยมีนโยบายไม่อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันในบัญชี ข. หมายเลข 28 (เครื่องหยิบจับและเครื่องตักตุ๊กตาอัตโนมัติ) ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ซึ่ง เครื่องเล่นดังกล่าว หากจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นทางนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ประกอบกับสถานที่เล่นส่วนใหญ่จะอยู่ในศูนย์การค้า อันอาจก่อให้เกิดการมอมเมาเด็กและเยาวชนได้ง่าย เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กและเยาวชนใช้จ่ายเงินโดยสิ้นเปลือง และเพื่อเป็นการคุ้มครองเด็กและเยาวชนมิให้ลุ่มหลงอยู่กับอบายมุข กรมการปกครองจึงมีนโยบายไม่ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันดังกล่าวโดยเด็ดขาด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307.2/ว 3810 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2549

อย่างไรก็ตามชุดจับกุมแจ้งข้อหาผู้ประกอบการ 2 ข้อหา ได้แก่ เป็นผู้จัดให้มีการเล่นอันระบุไว้ใน บัญชี ข. หมายเลข 28 โดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นผู้นำเข้าซึ่งสินค้าต้องห้ามในการนำเข้าในราชอาณาจักร พร้อมอายัดตู้คีบตุ๊กตาหยอดเหรียญ พร้อมตุ๊กตาและทรัพย์สินภายในตู้ และตู้ตักตุ๊กตาหยอดเหรียญ รวม 6 ตู้ นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองลพบุรี ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

บทความก่อนหน้านี้พ่อเล่าเหตุการณ์ ไอ้ตั้ม ขอจ่ายเงินจบเรื่อง ข่มขืนลูกสาววัย 14 ขู่เรียนกฎหมายมา!
บทความถัดไปดีต่อใจแฟนคลับ เจ็ต ลี สลัดภาพคุณตากลับมาหล่อเหมือนเดิม