Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 7 ก.ค. 2563

พีมูฟ จี้รัฐบาล แก้ปัญหาเหลื่อมล้ำ หลังไทยติดอันดับมากสุดในโลก ขู่ยกระดับชุมนุมใหญ่

19 ธ.ค. 2562 - 18:23 น.

พีมูฟ จี้รัฐบาล แก้ปัญหาเหลื่อมล้ำ หลังไทยติดอันดับมากสุดในโลก ขู่ยกระดับชุมนุมใหญ่

วันที่ 19 ธ.ค. ที่มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ออกแถลงการณ์ในนามพีมูฟ หรือ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรรม เพื่อขอให้รัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ปัญหาและให้โอกาสคนจนพิสูจน์ความเป็นจริง

แถลงการณ์ระบุว่า ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) เรียกร้องให้รัฐบาลลงมาการแก้ปัญหาประชาชนที่เดือดร้อนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน ซึ่งปัญหาเกี่ยวข้องกับกระทรวงต่าง ๆ 7 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงคมนาคม , กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงการคลัง, กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กว่า 200 กรณี

ในช่วงรัฐบาลปัจจุบันพีมูฟ ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อให้เกิดกลไกในการแก้ปัญหาโดยรัฐบาลได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 ซึ่งลงนามแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานกรรมการ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นรองประธานนั้น

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

 

คณะกรรมการดังกล่าวได้มีการประชุมร่วมกัน 1 ครั้ง ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน โดยมีรัฐมนตรีเป็นประธาน 10 คณะ เร่งรัดการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย 9 ด้าน

และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีปัญหารับประเด็นไปดำเนินการนั้น

1.การแก้ไขปัญหาพีมูฟนั้นเป็นหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ซึ่งประเทศไทยยืนเป็นอันดับหนึ่งที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลก รัฐบาลต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ซึ่งประธานกรรมการ ต้องให้ความสำคัญมาประชุมทุกครั้ง เพื่อแสดงถึงความจริงใจ และต้องให้โอกาสคนจนได้พิสูจน์ข้อเท็จริงในการแก้ปัญหา ยุติการดำเนินคดีทุกกรณี

2.กรณีปัญหาของพีมูฟ 193 กรณีปัญหาที่ดิน รัฐบาลก็ให้โอกาสประชาชนพิสูจน์ความจริง เร่งแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม เราขอยืนยันว่า การแก้ปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่อันเป็นปัญหาความยากจนเชิงโครงสร้างที่เกิดจากนโยบายการพัฒนาและการแก้ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ต้องดำเนินการควบคู่กันไปอันจะทำให้การแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนในระยะยาว

อันนำมาซึ่งการสร้างสังคมที่เป็นธรรมและยั่งยืน การนำเสนอปัญหาของพีมูฟที่ผ่านมา จึงเป็นการยกระดับการแก้ปัญหาของประชาชนจากความเดือนร้อนเฉพาะหน้ามาสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอันเป็นที่มาของความไม่เป็นธรรมและความเลื่อมล้ำในสังคม

เราขอยืนยันว่า หากกลไกคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น ติดขัด ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เราก็พร้อมยกระดับการกดดัน เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอที่มีรับรองหลักการตามข้อตกลงเบื้องต้นกับตัวแทนรัฐบาล ให้ได้ความเป็นธรรม จนถึงที่สุด สามัคคีประชาชน สร้างสังคมที่เป็นธรรม ประชาชนคือผู้กำหนดอนาคตตนเอง

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ พีมูฟ จี้รัฐบาล แก้ปัญหาเหลื่อมล้ำ หลังไทยติดอันดับมากสุดในโลก ขู่ยกระดับชุมนุมใหญ่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง