ม็อบองค์การค้า ทวงค่าชดเชย 16 ล้าน ถูกเลิกจ้างท้ายปี ปล่อยลอยแพนับร้อยชีวิต

26 ธ.ค. 2562 - 15:59 น.

ม็อบองค์การค้า ทวงค่าชดเชย 16 ล้าน ถูกเลิกจ้างท้ายปี ปล่อยลอยแพนับร้อยชีวิต เรียกร้องค่าบอกกล่าวลวงหน้าถูกเลิกจ้างไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่องค์การค้าฯจ่ายให้เพียง 30 วัน เท่านั้น

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ม็อบองค์การค้า / เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายเสริมสุข บุญญาล้ำเลิศ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 1 องค์การค้า ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และผู้ที่ถูกประกาศเลิกจ้างจำนวนหนึ่ง เดินทางมาที่ศธ. พร้อมชูป้าย “ค่าชดเชย…ให้รอ แล้วบอกไม่สามารถจ่ายให้ได้” และ “ความถูกต้องอยู่ตรงไหน” เพื่อมายื่นหนังสือเรื่อง การถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมจากองค์การค้าของ สกสค. ต่อนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีรับเรื่องไว้ พร้อมกันนี้ยังยื่นหนังสือต่อ นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้า ของสกสค. โดยมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องแทน

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน


นายเสริมสุข กล่าวว่า ตนและพวกรวม 227 คน ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งทั้งหมดที่ถูกเลิกจ้างเป็นลูกจ้างตามโครงการสรรหาเจ้าหน้าที่องค์การค้าของ สกสค. ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานในหน้าที่ เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติงานโครงการเฉพาะกิจ ซึ่งแต่ละคนทำงานมาแล้วเฉลี่ยมาแล้วประมาณ 5 ปี การเลิกจ้างครั้งนี้ไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า แต่มีประกาศองค์การค้าฯ เรื่องการเลิกจ้าง เมื่อวันที่ 29 พ.ย.62 ระบุว่า ไม่ประสงค์จ้างลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการสรรหาเจ้าหน้าที่องค์การค้า ของสกสค. และยินดีจ่ายเงินค่าบอกกล่าวล่วงหน้า โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.62 เป็นต้นไป

แต่เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่ผ่านมา มีประกาศองค์การค้าฯ เรื่องค่าชดเชย ที่ลงนามโดยนายดิศกุล ระบุว่าการเลิกจ้างดังกล่าว องค์การค้าฯไม่สามารถจ่ายค่าชดเชย ตามที่ลูกจ้างชั่วคราวเรียกร้องได้ เนื่องจากองค์การค้าฯ เป็นสถานประกอบกิจการที่มิได้แสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจ จึงไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติเรื่องค่าชดเชยแห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งทำให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง 227 คน ได้รับความเดือดร้อนมาก

“ผมและคณะมายื่นหนังสือเรียกร้องต่อ รัฐมนตรีว่าการศธ. และปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. ให้จ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า กรณีเลิกจ้าง ซึ่งตามกฎหมายต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ครั้งนี้มีการประกาศและให้มีผลในวันถัดไปเลย ดังนั้นต้องชดเชยการบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 60 วัน หรือ 2 เดือน แต่กรณีนี้ทางองค์การค้าฯจ่ายให้ลูกจ้างเพียง 30 วัน ซึ่งยังขาดอยู่อีกครึ่งหนึ่ง

นอกจากนี้ ขอเรียกร้องเงินชดเชยตามอายุงาน ที่กฎหมายแรงงานกำหนด การที่นายดิศกุลมีหนังสือระบุว่าไม่จ่ายค่าชดเชย เนื่องจากเป็นสถานประกอบการที่ไม่แสวงหากำไรนั้น ขัดกับระเบียบองค์การค้าว่า ด้วยการบริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ปี 2554 ข้อ 74 ที่ระบุชัดเจนถึงสภาพการจ้างโดยอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายว่า ด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ส่วนเหตุผลที่ว่าเลิกจ้างเพื่อลดค่าใช้จ่ายนั้นก็ขัดกับสภาพความเป็นจริง ที่ปัจจุบันองค์การค้ามีการจ้างลูกจ้างบริษัท ซึ่งมีอัตรค่าแรงที่สูงกว่า รวมถึงจ้างที่ปรึกษาอัตราค่าจ้างหลักแสนบาท ดังนั้นขอเรียกร้องให้องค์การค้าฯ จ่ายค่าชดเชยตามที่จ่ายจริงให้แก่ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างรวมประมาณ 16 ล้านบาท” นายเสริมสุข กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ม็อบองค์การค้า ทวงค่าชดเชย 16 ล้าน ถูกเลิกจ้างท้ายปี ปล่อยลอยแพนับร้อยชีวิต
ข่าวที่เกี่ยวข้อง