วัดราชบุรีเริ่มแล้ว! จัดสวดมนต์ บทรัตนสูตร ปัดเป่าโควิด ตามมติสมเด็จพระสังฆราช

สวดมนต์ไล่โควิด เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 25 มี.ค. ที่พระวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ได้นำพระภิกษุสงฆ์ภายในวัดมหาธาตุวรวิหาร เจริญพระพุทธมนต์ช่วยชาติ บทรัตนสูตร เพื่อปัดเป่าภัยพิบัติโลก โควิด-19 และโรคภัยไข้เจ็บ ตามที่พระสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาให้วัดทุกวัด เจริญพระพุทธมนต์ บทรัตนสูตรต่อท้ายจากทำวัตรเย็นแล้ว โดยเริ่มแต่วันที่ 25 มี.ค.เป็นต้นไป

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

เนื่องจากทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยได้เกิดภาวะวิกฤตเกิดโรคโควิด-19 เป็นโรคล้างโลก ซึ่งในอดีตกาล ก็เคยมีมาแล้วเรียกว่า โรคห่าพระองค์ทรงดำริว่า ในอดีตกาลพระสงฆ์เราได้เคยช่วยเหลือประเทศชาติ เมื่อเกิดภาวะอย่างนี้ ด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ จึงกำหนดเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร ต่อท้ายจากทำวัตรเย็น

โดยทางวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรี ได้จัดหัวข้อบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ ปัดเป่าภัยพิบัติโลก โควิด-19 ได้แก่ บทสวดทำวัตรเย็น, บทสวดมนต์ตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, บทสวด อะตีตะปัจจะเวกขะณะ (อัชชะมะยา), บทสวดเทวธรรม บทสวดวันทาเล็ก และบทสวดกรวดน้ำ

สำหรับวัดทุกวัดในจังหวัดราชบุรี ได้ถือปฏิบัติเจริญพระพุทธมนต์ช่วยชาติ บทรัตนสูตร เพื่อปัดเป่าภัยพิบัติโลก โควิด-19 และ โรคภัยไข้เจ็บ พร้อมกับทุกวัดทั่วประเทศ ตามมติพระสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน