คำชะโนด ปิดยาวถึงสิ้นเดือน เม.ย.

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1921/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย มีใจความสำคัญว่า โดยที่สถานการณ์การระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และเนื่องจากปัจจุบันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี จึงออกคำสั่งในสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1.การกำหนดเวลาปิดให้บริการและขยายระยะเวลาปิด สถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 ข้อ.2 ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เม.ย.63

1.กิจการโรงแรม 28 แห่ง 2.ภัตตาคารท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี (อาคาร A ชั้น 2) 3.ให้ปิดเกาะพื้นที่ด้านในของสวนสาธารณะทุกแห่ง เช่น สวนสาธารณะหนองประจักษ์ สวนสาธารณะหนองสิม 4.ศูนย์บริการด้านทะเบียนรถ และใบอนุญาตขับรถ 5.ภัตตาคาร ร้านขายของชำ ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง และแผงลอยที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ 6.คำชะโนด วัดป่าภูก้อน ทะเลบัวแดง อ่างน้ำพาน (ทุกส่วนทั้งบริเวณด้านนอกและด้านใน)

ทั้งนี้ สำหรับคำชะโนดตามกำหนดการเดิมจะเปิดในวันที่ 5 เม.ย. แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ยังน่าห่วง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีจึงมีคำสั่งขยายเวลาปิดสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญยาวไปถึงวันที่ 30 เม.ย.

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน