ชาติพันธุ์มานิ เผยเอง อยากใช้ชีวิตในป่า อยู่อย่างอิสระ ไม่อยากถูกบังคับ

24 ส.ค. 2563 - 15:45 น.

ชาติพันธุ์มานิ เผยเอง อยากใช้ชีวิตในป่า อยู่อย่างอิสระ ไม่อยากถูกบังคับ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

คณะกรรมาธิการกิจการ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นางมุกดา พงษ์สมบัติ ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ประธานกรรมาธิการ และนายณัฐพงษ์ สืบศักดิ์วงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ประธานอนุกรรมาธิการ ลงพื้นที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด เขตอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เพื่อศึกษาและเยี่ยมเยือนชาวมานิที่อาศัยอยู่ในป่า

นายสุรพงษ์ กองจันทึก ที่ปรึกษากรรมาธิการ เปิดเผยว่า ชาวมานิเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาสันกาลาคีรี มาหลายพันปี กลุ่มที่มาเยี่ยมเป็นกลุ่มรักษ์ป่าบอน มีชาวมานิ 23 คน 6 ครอบครัว เพิ่งมาตั้งบ้านเรือนชั่วคราวได้ 8 เดือน ซึ่งต่อไปอาจย้ายไปหากินที่อื่นตามวิถีชีวิตกับป่า

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

ปัจจุบันสำรวจพบชาวมานิในเขตเทือกเขาบรรทัดทั้งสิ้น 374 คน โดยได้รับบัตรประจำตัวประชาชนไทยแล้ว 311 คน ยังไม่มีบัตรแสดงตัวเลย 63 คน อาศัยในเขตจังหวัดพัทลุง 2 กลุ่ม, ตรัง 4 กลุ่ม, สตูล 5 กลุ่ม และสงขลา 1 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 12 กลุ่ม

ทั้ง 12 กลุ่มยังใช้ชีวิตหมุนเวียนอยู่ป่าเทือกเขาบรรทัด โดยยึดการหา”มัน”ตามธรรมชาติเป็นสำคัญ เมื่อแหล่งอาหารมันลดลงก็ย้ายไปที่ใหม่ รอให้มันสมบูรณ์ขึ้นก็จะหมุนมาอีกครั้ง ส่วนอาวุธในการล่าสัตว์คงใช้ลูกดอกจากการเป่าไม้ซางเช่นเดิม นอกจากนี้ยังไม่มีการสะสมอาหารโดยการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์

นายสุรพงษ์ กล่าวว่า ชาวมานิไม่ต้องการการถูกบังคับให้ใช้ชีวิตเหมือนกลุ่มคนอื่นๆ แต่ต้องการใช้ชีวิตตามวิถีดั้งเดิม คือการสามารถย้ายที่พักตามการหมุนเวียนของแหล่งอาหาร การหามันและของป่าเป็นอาหาร โดยไม่ถูกรบกวนจากผู้ไปเที่ยวป่าล่าสัตว์ หรือการเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกยาง ปาล์ม ข้าวโพด รวมทั้งจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้

นายสุรพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ควรเรียกกลุ่มเหล่านี้ให้ถูกต้องตามภาษาที่พวกเขาเรียกตัวเองคือ มานิ ไม่เรียกว่า เงาะป่า หรือ ซาไก ที่แปลว่า ทาส และต้องให้ชาวมานิเป็นผู้กำหนดวิถีชีวิตของเขาเอง ซึ่งวิถีชีวิตของชาวมานิกลมกลืนกับป่าและสภาพแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน์ของป่าเขาบรรทัด

นายสุรพงษ์ กล่าวอีกว่า คณะกรรมาธิการฯกำลังยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อให้ชาวมานิและกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองอย่างมีศักดิ๋ศรีและคุณค่า ตลอดจนไม่มีการเลือกปฏิบัติและไม่สร้างความเกลียดชังในเรื่องชาติพันธุ์

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ชาติพันธุ์มานิ เผยเอง อยากใช้ชีวิตในป่า อยู่อย่างอิสระ ไม่อยากถูกบังคับ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง