‘สมเด็จพระเทพฯ’พระราชทานกำลังใจเจ้าหน้าที่ พระเมรุมาศเสร็จสมบูรณ์ 10 ต.ค.

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เดินทางมาตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

สำหรับความคืบหน้าพระเมรุมาศและอาคารประกอบ ภาพรวมขณะนี้คืบหน้ามากกว่าร้อยละ 95 ในส่วนพระเมรุมาศ บุษบกทั้ง 9 ยอดติดตั้งองค์ประกอบทั้งหมดใกล้แล้วเสร็จ ดาวเพดานภายในบุษบกประธาน สะพานเกรินทางทิศเหนือของพระเมรุมาศได้ประกอบและติดตั้งกลไกกว้านและรอกแล้วเสร็จ ส่วนงานตกแต่งด้วยผ้าทองย่น ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตั้งรอบฐานบุษบก รวมทั้งผนังภายนอกของบุษบกประธาน ซ่าง และหอเปลื้องพระที่นั่งทรงธรรม ติดตั้งรวยระกาและหน้าบันส่วนมุขประธานแล้วเสร็จ

ส่วนงานตกแต่งภายในโถงกลางและปีกอาคารทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนการเก็บรายละเอียดและปูพรมพื้นส่วนโถงทั้งหมด เริ่มทดสอบระบบปรับอากาศ งานตกแต่งภายในห้องประทับและห้องรับรองต่างๆ ใกล้แล้วเสร็จ ศาลาลูกขุน 1 และศาลาลูกขุน 2 ติดตั้งองค์ประกอบสถาปัตยกรรม ระบบแสงสว่าง ดาวเพดานลวดลายผ้าทองย่น ลายตบสีทั้งภายใน และภายนอกอาคารแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการติดตั้งลายบนหน้าบัน และเก็บรายละเอียดขั้นสุดท้ายพร้อมทั้งเริ่มทดสอบระบบระบายน้ำฝนและผ้าใบกันฝน ส่วนศาลาลูกขุนแบบที่ 3 จำนวน 5 หลัง โครงสร้างทั้งหมด รวมทั้งกั้นผนังและทาสีแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดและงานระบบ

ในส่วนทับเกษตร ทิม ติดตั้งยอดมณฑปทับเกษตรทุกหลัง รวมทั้งหน้าบัน ซุ้มคูหา และกั้นผนังแล้วเสร็จขณะนี้อยู่ระหว่างติดกรอบลูกฟักและเตรียมการตกแต่งผนังด้วยลวดลายตบสี
งานภูมิสถาปัตยกรรม ส่วนฝายน้ำล้นและบ่อแก้มลิงเตรียมพื้นที่เสร็จเรียบร้อย มูลนิธิชัยพัฒนาติดตั้งกังหันน้ำชัยพัฒนา และเครื่องกลเติมอากาศแล้วเสร็จ ส่วนแปลงนาได้หล่อคันนารูปเลข ๙ ฉาบสีดินทอง กรมการข้าวได้ต้นข้าวช่วงอายุต่างๆ มาลงตามตำแหน่ง และลงพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ อันสื่อถึงโครงการพระราชดำริ แล้วเสร็จ ทั้งยางนา หญ้าแฝก มะม่วงมหาชนก

ส่วนพื้นลานในมณฑลพิธีดำเนินการปรับพื้นที่ เทพื้น และปูบล็อกซีเมนต์เกือบทั้งหมด ติดตั้งไม้ดัดแล้วทั่วทั้งพื้นที่ ส่วนบริเวณสระอโนดาต เตรียมบ่อน้ำล้นและติดตั้งโขดหินไว้ครบทุกด้าน พร้อมทดสอบงานระบบหมุนเวียนน้ำ หัวฉีดละอองหมอก และติดตั้งไฟส่องสว่างเรียบร้อยแล้ว โดยจะทยอยนำสัตว์หิมพานต์ที่เขียนสีแล้วเสร็จมาติดตั้งพลับพลายก

โดยพลับพลายกสนามหลวง ขณะนี้มุงหลังคา ติดตั้งรวยระกาและหน้าบันทั้งสามด้านแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการตกแต่งลายตบสี พลับพลาหน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท และพลับพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ติดตั้งองค์ประกอบสถาปัตยกรรมส่วนหลังคาและหน้าบันแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตกแต่งรายละเอียด เกยลา โครงสร้างโดยรวมแล้วเสร็จ ซึ่งยกมาประกอบติดตั้งที่บริเวณกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้ว อยู่ระหว่างการตกแต่งองค์ประกอบสถาปัตยกรรมและลวดลายผ้าทองย่น ถนนเส้นกลางท้องสนามหลวง ขณะนี้หล่อพื้นและทำผิวถนนแล้วเสร็จเกือบทั้งหมด อยู่ระหว่างการทดสอบการระบายน้ำและยาแนวรอยต่อแผ่นพื้น

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า สำหรับงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศ ในส่วนของงานจิตรกรรมฉากบังเพลิงลงสีรายละเอียดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการผนึกชิ้นงานลงบนฉาก และเก็บรายละเอียดชิ้นงาน สำหรับงานจิตรกรรมฝาผนังโครงการพระราชดำริ สำหรับติดตั้งบนพระที่นั่งทรงธรรมเขียนสีแล้วเสร็จ ขณะนี้ดำเนินการนำชิ้นงานผนึกลงบนผนังในพื้นที่พระที่นั่งทรงธรรม ในตำแหน่งที่ 2 (บริเวณด้านทิศใต้ของพระที่นั่งทรงธรรม) และตำแหน่งที่ 3 (บริเวณด้านทิศเหนือของพระที่นั่งทรงธรรม) แล้วเสร็จ สำหรับภาพจิตรกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำแหน่งที่ 1 (บริเวณผนังกึ่งกลางพระที่นั่งทรงธรรม) อยู่ระหว่างตัดเส้นเก็บรายละเอียด

นอกจากนี้ งานจัดสร้างฉัตรโลหะฉลุลายกลีบบัว ติดตั้งบริเวณรั้วราชวัติ จัดทำโครงสร้าง ประกอบวงฉัตร ทำสีแล้วเสร็จ รอการติดตั้ง และฉัตรผ้าทองย่น จัดทำโครงสร้างฉัตร ทำสีแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดฉลุผ้าทองย่น ใส่แวว และสาบผ้าหลังและประกบเข้าวง

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวต่อว่า สั่งการให้จุดที่ติดไฟ เครื่องเสียง เสร็จสิ้นแล้ว ดำเนินการซ้อม เพื่อเตรียมพร้อมในวันที่ 18 ต.ค. ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพระราชพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ยอดพระเมรุมาศ ขณะเดียวกันยังคงเก็บนั่งร้านทั้ง 4 ด้าน ของพระเมรุมาศไว้ก่อน เพื่อเตรียมความพร้อมในวันที่ 18 ต.ค. หลังจากนั้นจะนำนั่งร้านออกทันที

นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานกำลังใจ คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงาน ทำให้ทุกคนมีพลังที่จะทำงาน และงานในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ทุกคนทุ่มเท สามัคคีทำอย่างตั้งใจ ขณะที่ความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศขณะนี้อยู่ที่ร้อยละ 95 ซึ่งภายในวันที่ 30 ก.ย. จะดำเนินการเสร็จสิ้นทุกอย่าง โดยสิ่งปลูกสร้างประกอบที่ทนแดดทนฝน จะนำมาติดตั้งก่อน ขณะเดียวกันจะยังไม่ปูพรมและติดม่าน เนื่องจากจำเป็นต้องถนอมไว้ แต่จะดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 10 ต.ค.

“นอกจากนี้ บริเวณรอบพระเมรุมาศ ยังติดตั้งสระอโนดาต เตรียมบ่อน้ำล้นและติดตั้งโขดหินไว้ครบทุกด้าน และทดสอบงานระบบหมุนเวียนน้ำหัวฉีดละอองหมอก พร้อมทยอยนำสัตว์หิมพานต์ที่เขียนสีเสร็จแล้วมาติดตั้ง ส่วนทางขึ้นลงพระเมรุมาศ ติดตั้งเทวดาสัตว์มงคลทั้ง 4 ทิศ และบันไดนาคทั้ง 4 ชั้นเรียบร้อยแล้ว ขณะที่งานภูมิสถาปัตยกรรม ฝายน้ำล้นและแก้มลิงเตรียมพื้นที่เสร็จสมบูรณ์ โดยมูลนิธิชัยพัฒนาติดตั้งกังหันน้ำชัยพัฒนาและเครื่องกลเติมอากาศแล้ว ขณะที่ในวันที่ 7 ต.ค. จะนำราชรถราชยานและพระยานมาศที่ใช้ในพระราชพิธีมาซ้อมในสถานที่จริง ภาพรวมไม่พบจุดผิดพลาดและไม่กังวลในเรื่องใด โดยในวันนี้มาเห็นความคืบหน้าที่ทุกอย่างสมบูรณ์ ตัวเองก็รู้สึกสบายใจ” รองนายกฯ กล่าว

 

บทความก่อนหน้านี้ตบสาวไทยทุบเวียดนามเก็บชัย2นัดรวดจ่อคว้าตั๋วชิงแชมป์โลก
บทความถัดไปกลุ่มต้านถ่านหินบำเหน็จณรงค์บุกสผ. ร้องระงับอีไอเอโรงไฟฟ้าความร้อนไม่เป็นธรรม