ถกเข้ม กฎหมายชาติพันธุ์ ชี้มีประโยชน์ ชาวบ้านหวังบังคับใช้โดยเร็ว

9 พ.ย. 2563 - 16:40 น.

ถกเข้ม กฎหมายชาติพันธุ์ ชี้มีประโยชน์ ชาวบ้านหวังบังคับใช้โดยเร็ว

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 9 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ….

นำโดย นางมุกดา พงษ์สมบัติ ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ในฐานะ ประธานคณะกรรมาธิการ, นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะ รองประธานคณะกรรมาธิการ, นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ, นางอาภรณ์ สาราคำ ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะ เลขานุการคณะกรรมาธิการ และ นายสุรพงษ์ กองจันทึก ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

การสัมมนาเป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ….ที่จังหวัดเชียงราย มีการอภิปรายในหัวข้อหลักการและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติแก่ผู้เข้ารับฟังความคิดเห็น

จากนั้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ ฯ โดยมีเครือข่ายผู้ทำงานองค์กรภาคชาติพันธุ์ ผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์ องค์กรเครือข่ายองค์กรภาคเอกชน ในจังหวัดเชียงรายหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เข้าร่วมราว 100 คน


โดยในวงการพูดคุยมีการเสนอแนวความคิดเห็นทางด้านกฎหมายต่างๆ ทั้งเรื่องของกฎหมายส่งเสริมชาติพันธุ์ เรื่องของพี่น้องชาติพันธุ์ กฎหมายเฉพาะการคุ้มครอง การเคารพสิทธิ มีคณะกรรมการระดับชาติ คณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อการสำรวจและให้การช่วยเหลือ คุณภาพชีวิต สัญชาติ สถานะบุคคล คนไร้รัฐ สิทธิขั้นพื้นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ การกำหนดให้มีสภากลุ่มชาติพันธุ์ ตลอดจนการไม่เหยียดหยาม สร้างความเกลียดชังและเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ

กลุ่มชาติพันธุ์ ที่เข้าร่วมมีความคิดเห็นร่วมกันว่า ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะเป็นกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองชาติพันธุ์ได้ในอนาคต ทั้งต้องการให้มีการตราและบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้โดยเร็ววัน

ปัจจุบันมีกลุ่มชาติพันธุ์ตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยอย่างน้อย 56 กลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่ 67 จังหวัด มีประชากรประมาณ 6,100,000 คน รัฐบาลกำลังดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ที่กำหนดให้มีการพัฒนากฏหมายส่งเสริมกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 70 ที่บัญญัติว่า รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ถกเข้ม กฎหมายชาติพันธุ์ ชี้มีประโยชน์ ชาวบ้านหวังบังคับใช้โดยเร็ว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง