รมต.สมศักดิ์ เปิดโครงการเรือนจำท่องเที่ยว ร่วมปลูกทุเรียน-โชว์อาบน้ำไก่ชน

5 ธ.ค. 2563 - 04:06 น.

สมศักดิ์ รมว.ยุติธรรม เปิดโครงการเรือนจำท่องเที่ยว ที่ จ.ราชบุรี ร่วมปลูกต้นทุเรียน โชว์วิธีอาบน้ำไก่ชน สาธิตวิธีการอาบน้ำไก่ชน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโครงการเรือนจำท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “Cook & Coff @ ราชบุรี ท่องเที่ยวเกษตรวิถี… คืนคนดีสู่สังคม” ที่เรือนจำกลางราชบุรี ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี

โดยมีนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายวิทยา สุริยวงศ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางราชบุรี นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ น.ส.สรียา บุญมาก ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมภายในโครงการเรือนจำท่องเที่ยว

สำหรับเรือนจำชั่วคราวเขาบิน อยู่ภายใต้สังกัดของเรือนจำกลางราชบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 1,175 ไร่ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและฝึกทักษะวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ อาทิ การบริหารจัดการพื้นที่ การจัดการแหล่งน้ำ การบริหารกิจกรรมการผลิต ทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ และยังบริหารจัดการพื้นที่ 37 ไร่ เปิดดำเนินการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ด้านในจะเปิดเป็นร้านอาหาร “Cook & Coff @ ราชบุรี” อีกส่วนเป็นฟาร์มการเกษตรและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ นำผู้ต้องขังที่ได้รับการฝึกภาคทฤษฎีมาแล้วในเรือนจำได้มาฝึกอบรมภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างทักษะความชำนาญในสถานที่ปฏิบัติงานจริง และยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องขังให้กับผู้ที่มาเยี่ยม ถือเป็นการสร้างรายได้จากการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังได้เก็บออมไว้ใช้หลังพ้นโทษ

ทางเรือนจำได้ขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เช่น การปลูกทุเรียน ฟาร์มไก่ชน ฟาร์มโคขุน การเลี้ยงสุนัข การทำพิซซ่าเตาถ่าน การทำและจำหน่ายอาหารในลักษณะ Steet food การฝึกทักษะ การขับร้องเพลง การให้บริการภาษาอังกฤษ ตลอดจนการทำบัญชีครัวเรือนของผู้ต้องขังให้สามารถจัดทำบัญชีกำไร ขาดทุนในการประกอบอาชีพเบื้องต้นได้

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า โครงการเรือนจำท่องเที่ยว ถือเป็นจุดเริ่มที่สำคัญที่สามารถสร้างประกายแห่งความหวัง และประกายแห่งความเชื่อมั่นที่ดีของสังคมในการหยิบยื่นโอกาสแก่ผู้ต้องขังให้กลับตัว กลับใจแก้ไขสิ่งผิด ประกอบสัมมาอาชีพที่สุจริต มีรายได้เลี้ยงตน เลี้ยงครอบครัว กลับมาเป็นคนดีของชุมชนและสังคมได้อีกครั้ง ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนสนับสนุนได้เล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ และหยิบยื่นโอกาสความหวัง ความช่วยเหลือด้วยความมีมนุษยธรรมแก่ผู้ต้องขังเหล่านี้

นอกจากนี้ เรือนจำกลางราชบุรีได้มีแนวคิดการพัฒนาอบรมขัดเกลาผู้ต้องขัง โดยเฉพาะการทำการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การผลิตสินค้าเกษตรแบบพื้นบ้าน ยกระดับไปสู่การผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงขึ้น เช่น การสอนการเพาะปลูกทุเรียน การฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ชน การฝึกทักษะการเลี้ยงโคขุน รวมถึงให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้หลักการปลูกและอนุบาลต้นกล้าของพืชหลายชนิด เพื่อการจำหน่าย การฝึกอาชีพประกอบอาหาร สามารถเป็นอาชีพอิสระที่สร้างงาน สร้างรายได้ในอนาคตได้

“เชื่อมั่นว่าการดำเนินงานโครงการเรือนจำท่องเที่ยวของกรมราชทัณฑ์ และกระทรวงยุติธรรม จะนำไปสู่การคืนคนดีสู่สังคม สามารถแก้ไขปัญหาการกลับมากระทำผิดซ้ำของกรมราชทัณฑ์อย่างเป็นระบบและยั่งยืน” นายสมศักดิ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากมีพิธีเปิดโครงการเสร็จแล้ว รมว.ยุติธรรม พร้อมคณะได้เดินเยี่ยมชมภายในโครงการฯ และยังเป็นประธานปลูกต้นทุเรียนซึ่งจะมีเทคนิคการปลูก คือ ต้องหันต้นทุเรียนให้ถูกทิศ คือ ทิศตะวันออกเพื่อให้ใบของทุเรียนรับแสงแดด จะทำให้เจริญเติบโตได้ดี จากนั้นได้เดินเยี่ยมชมการเลี้ยงเพาะไก่ชน โดยนายสมศักดิ์ได้สาธิตวิธีการอาบน้ำไก่ให้ชมกันด้วย เนื่องจากเคยเลี้ยงไก่ชนมาก่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ รมต.สมศักดิ์ เปิดโครงการเรือนจำท่องเที่ยว ร่วมปลูกทุเรียน-โชว์อาบน้ำไก่ชน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง