ยธก.รุ่น 16 โชว์ถอดบทเรียน หัวข้อ แนวทางการแก้ไขปัญหาความแออัดในเรือนจำและลดการกระทำผิดซ้ำ กรณีศึกษาบริบทเชิงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2563 พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผอ.สำนักงานกิจการยุติธรรม นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก และนางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผอ.สำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 16

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

โดยมีพ.ต.ท.จิรพงศ์ รุจิรดำรงค์ชัย รองผกก.สส.บก.ตม.3 และพ.ท.พัฒนศักดิ์ ศักดิ์ชัยเจริญกุล ตุลาการพระธรรมนูญฝ่ายศาลทหารกรุงเทพ เป็นผู้แทนผู้เข้ารับการอบรม ได้จัดทำข้อมูลวิชาการแบบ One Concept Paper จากกิจกรรมถอดบทเรียน

เร่งระดมความคิด แก้ปัญหานักโทษล้นเรือนจำ หวังลดการกระทำผิดซ้ำ

หัวข้อ “แนวทางการแก้ไขปัญหาความแออัดในเรือนจำและลดการกระทำผิดซ้ำ กรณีศึกษาบริบทเชิงพื้นที่จ.สุโขทัย” โดยได้นำเสนอแนวทาการแก้ไขปัญหาบนสมติฐาน การเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้ผู้ต้องขังเมื่อกลับสู่สังคม

พ.ต.ท.พงษ์ธร ได้กล่าวให้โอวาทในพิธีปิดการฝีกอบรม หลักสูตร ยธก.16 โดยได้กล่าวชื่นชมผลงานจากกิจกรมถอดบทเรียน ที่มีการบูรณการองค์ความรู้จากหลากหลายภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งถือว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรการฝึกอบรมในครั้งนี้

ทั้งนี้ ผลการศึกษาดังกล่าวของหลักสูตร ยธก.16 ที่เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความแออัดในเรือนจำ จะได้นำเสนอต่อผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เพื่อนำไปพัมนากระบวนการยุติธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน