คนโคราช ปลื้มปิติ อัญเชิญพระบรมรูปในหลวง ร.9 ผลงานประติมากรเอกระดับโลก ประดิษฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน)

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน จัดพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผลงานโดย ดร.สันติ พิเชฐชัยกุล ประติมากรเอก ระดับโลกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยรัชกาลที่ 9-10 มาประดิษฐาน ณ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ สร้างความเป็นสิริมงคลและปลื้มปิติแก่ศิษย์เก่า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ชาวจังหวัดนครราชสีมาและพสกนิกรทั่วภาคอีสาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เผยว่า “การอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาประดิษฐาน ณ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในครั้งนี้ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่พสกนิกรชาวไทยนานัปการ

ทั้งนี้ มทร.อีสาน ได้อัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาประดิษฐาน ณ.มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยมีการอัญเชิญมาจากจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง ดร.สันติ มอบให้กับ ดร.กฤช นฤสิงห์สำราญ (นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน) นายบรรเจิด เหล็กคง (ประธานโครงการฯ) นางศศิรินทร์ นฤสิงห์สำราญ(เลขาธิการสมาคมฯ) เพื่อเดินทางมาประดิษฐานที่มหาวิทยาลัย โดยได้มีการจัดขบวนรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติ และได้กำหนดให้มีพิธีบวงสรวงทางศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา”

ด้าน ดร.กฤช นฤสิงห์สำราญ นายกสมาคมศิษย์เก่ามทร.อีสาน และนายบรรเจิด เหล็กคง ศิลปินเอกระดับโลกด้านประติมากรรมโลหะ (Metal Art) และประธานโครงการปรับปรุงห้องประทับและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกันเผยว่า “นับเป็นความภาคภูมิใจแก่คณะผู้บริหารสมาคม ศิษย์เก่า คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและภาคอีสานเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาประดิษฐานในครั้งนี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเป็นผลงานของประติมากรเอกระดับโลก แห่งกรุงรัตนโกสินทร์อย่าง ดร.สันติ พิเชฐชัยกุล ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างผลงานประติมากรรมพระบรมรูปได้เสมือนพระองค์จริงที่สุด ยิ่งสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระบารมีอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องจากมีสถานที่เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย ที่มีโอกาสอัญเชิญพระบรมรูปรัชกาลที่ 9 อันเป็นผลงานของดร.สันติมาประดิษฐาน”

“ทั้งนี้ การอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาประดิษฐาน ณ สถาบันในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงห้องประทับและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่กำลังมีการปรับปรุงห้องที่พระองค์ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จมาประทับในขณะที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมชมโรงงานการฝึกปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507

โดยภายในห้องประทับและห้องเทิดพระเกียรติ จะประกอบไปด้วยห้องนิทรรศการจัดแสดงชิ้นงานที่สื่อถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจต่างๆที่มีต่อชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสาน และจะเป็นที่เดียวในภาคอีสานและไม่กี่แห่งในประเทศไทย ที่ได้รวบรวมชิ้นงานและนวัตกรรมทางศิลปะที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร อาทิ Visual จำลองพระเมรุมาศ โดย อ.ก่อเกียรติ ทองผุด ผู้ออกแบบพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิตร รัชกาลที่9 จากสำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากร

รวมทั้งรูปภาพ และชิ้นงานจากศิลปินเอกหลากหลายท่านที่เกี่ยวกับพระองค์ ซึ่งห้องประทับและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจะมีพิธีเปิดและพิธีสมโภชน์ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกำหนดให้มีการจัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ นับเป็นอีกหนึ่งงานที่จะสร้างความปลื้มปิติและความภาคภูมิใจให้แก่สถาบัน ตลอดจนชาวจังหวัดนครราชสีมาและพสกนิกรในภาคอีสาน”

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน