ลำปางยังไม่ยกเลิกจัดงาน ผู้ว่าสั่งสำรวจแผนการ จัดกิจกรรมปีใหม่

22 ธ.ค. 2563 - 17:54 น.

โควิด : ลำปางยังไม่ยกเลิกจัดงาน รองผู้ว่าราชการจ.ลำปาง สั่งสำรวจแผนการจัดกิจกรรม งาน “ฉลอง ฉลู ฉลุย 2564” ยังได้ไปต่อ แต่ต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563 นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจ.ลำปาง ลงนามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลป 0017.2/ว 29605 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2563 ส่งถึงทุกภาคส่วนในจ.ลำปาง เรื่อง การสำรวจแผนการจัดกิจกรรมที่มีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในช่วงปลายเดือนธ.ค. 2563 ถึงเดือนม.ค. 2564

โดยมีข้อความระบุว่า ตามที่จ.ลำปาง ได้แจ้งให้ส่วนราชการ และหน่วยงาน ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก แออัด เช่น กิจกรรมเคาท์ดาวน์ กิกรรมทางศาสนา กิกรรมตามประเพณี

รวมทั้งให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ระงับยับยั้ง ฟื้นฟู หรือช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ยังมีผลบังคับใช้ตามประกาศ เรื่องการให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังมีผลบังคับใช้ ลงวันที่ 23 พ.ย. 2563 และประกาศ เรื่องการให้ข้อกำหนดประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ 23 พ.ย. 2563 ต่อไป

อย่างไรก็ตามทางจ.ลำปาง ได้รับแจ้งจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.) ว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ควิด-19) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 งานประเพณี หรือกิจกรรมอื่นใดที่มีกรรวมตัวของคนจำนวนมาก แออัด ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในช่วงปลายเดือน ธ.ค. 2563 ถึงเดือน ม.ค. 2564

จึงขอให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ดำเนินการสำรวจแผนการจัดกิจกรรมดังกล่าว และกรอกข้อมูลลงในแบบรายงานที่กำหนด ส่งให้จังหวัดลำปาง ภายในวันที่ 23 ธ.ค. 2563 เวลา 12.00 น.

ขณะเดียวกันในหลายจังหวัดได้มีการประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมเคาท์ดาวน์แล้ว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พบผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อย ๆ ในส่วนของจ.ลำปาง นั้นยังไม่มีการประกาศยกเลิก “ฉลอง ฉลู ฉลุย 2564” บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามต้องรอติดตามสถานการณ์ต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ลำปางยังไม่ยกเลิกจัดงาน ผู้ว่าสั่งสำรวจแผนการ จัดกิจกรรมปีใหม่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง