สถานการณ์น้ำท่วม ในจ.นราธิวาส ยังวิกฤติ หลังยังคงมีฝนตกในบางพื้นที่ ล่าสุดยังจมอีกหลายตำบล น้ำสูงสุด 130 ซม. ชาวบ้านกว่า 246 ชีวิต ต้องอยู่ศูนย์อพยพ

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในจ.นราธิวาส ล่าสุดยังคงมีฝนตกลงมาประปราย ทำให้แม่น้ำสายหลัก 3 สาย คือแม่น้ำสายบุรี บางนรา และสุไหงโก-ลก มีปริมาณน้ำที่ล้นตลิ่งค่อย ๆ ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง

ส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ท่วมขังบ้านเรือน และพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชน ที่ปลูกสร้างและอยู่ในที่ราบลุ่มของทั้ง 13 อำเภอ เริ่มลดลงจนบางพื้นกลับคืนสู่สภาพปกติ ยกเว้นบ้านเรือนของประชาชนที่ปลูกสร้างอยู่ในที่ราบลุ่ม

ซึ่งเป็นทางผ่านของมวลน้ำที่ระบายลงสู่แม่น้ำสายหลักทั้ง 3 สาย ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเล คือต.เรียง อ.รือเสาะ ที่ยังถูกน้ำท่วมขัง โดยมีระดับน้ำสูงโดยเฉลี่ย 70 ซม. อ.เมืองนราธิวาส ซึ่งเป็นปลายน้ำของแม่น้ำบางนรา ที่รอระบายลงสู่ปากอ่าวด้าน และต.มะนังตายอ อ.เมืองนราธิวาส มีน้ำท่วมขังโดยเฉลี่ย 60 ซม.

ในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ของ ต.นาค อ.ตากใบ มีน้ำท่วมขังโดยเฉลี่ย 90 ซม. และ 25 หมู่บ้าน ของต.กายูคละ แว้งและต.โล๊ะจูด มีน้ำท่วมขังโดยเฉลี่ย 80 ซม. อ.แว้ง และอ.สุไหงโก-ลก มีน้ำท่วมขัง 13 หมู่บ้าน ของต.ปาเสมัส และต.มูโน๊ะ รวมทั้ง 29 ชุมชน

อยู่ในขั้นวิกฤติมีด้วยกัน 8 ชุมชน ชุมชนหัวสะพาน ท่ากอไผ่ ท่าโรงเลื่อย ท่าเจ๊ะกาเซ็ง ท่าประปา ท่าโปฮงยามู ท่าบือเร็งใน และท่าบือเร็งนอก เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีปริมาณน้ำท่วมขังสูงโดยเฉลี่ย 90 ถึง 130 ซม.

อย่างไรก็ตามจากผลพวงของสภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก ครั้งนี้ มีประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 7 ชุมชน คือ ชุมชนหัวสะพาน ท่ากอไผ่ ท่าบือเร็งใน ชุมชนก่อดาบารู ชุมชนท่าโปฮงยามู ชุมชนท่าประปา และชุมชนท่าบือเร็งนอก จำนวน 69 ครัวเรือน รวม 246 คน

ยังคงพักอาศัยและใช้ชีวิตอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง และศูนย์อพยพชั่วคราวสวนรื่นอรุณ เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ต่อไปอีกระยะหนึ่ง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน