สมุทรสาคร ยืดเวลาเปิดตลาดกลางกุ้ง จากกำหนดเดิมถึงวันที่ 15 ก.พ.นี้ ออกประกาศสั่งปิดต่อจนถึงสิ้นเดือนก.พ.64 รองผวจ.เผย เพื่อเร่งปรับปรุงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ซื้อทั่วประเทศ

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

วันที่ 17 ก.พ.2564 นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผวจ.สมุทรสาคร เปิดเผยความคืบหน้าเรื่องการปิดตลาดกลางกุ้งว่า ขณะนี้มีประกาศเพิ่มเติมของคณะกรรมการโรคติดต่อจ.สมุทรสาคร เรื่องการปิดตลาดกลางกุ้งโดยให้หยุดการค้าขายและปรับปรุงให้แล้วเสร็จ จากประกาศเดิมปิดมาตั้งแต่ 1-15 ก.พ.2564 นั้นได้ออกประกาศปิดต่อเนื่องไปจนวันที่ 16-28 ก.พ.2564 เพื่อให้เจ้าของแพได้ปรับปรุงและพัฒนาการค้าขายในตลาดได้อย่างเต็มรูปแบบ และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่จะเข้ามาซื้อของ

การออกประกาศนั้นได้คำนึงถึงผู้ค้าผู้ขายและเจ้าของตลาดที่มีประมาณ 50 แผง ซึ่งได้หารือกันแล้วและผู้ประกอบการยังมีความต้องการที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จทีเดียวเลย เมื่อปรับปรุงได้ตามแผนที่ผู้ค้าผู้ขายนำเสนอมาที่คณะกรรมการโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็จะไปตรวจดูว่ามีความพร้อมเพรียงมากเพียงใด เมื่อมีความพร้อมแล้วเราก็ให้ดำเนินการซื้อขายได้ คิดว่าทำแผนเสร็จได้เร็วเป็นไปตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อรับได้ ตลาดกลางกุ้งก็สามารถเปิดได้โดยคาดว่าวันที่ 1 มี.ค.2564 น่าจะเปิดตลาดกลางกุ้งได้

 

รองผวจ.สมุทรสาคร กล่าวต่อว่า ในส่วนที่พบผู้ติดเชื้อในตลาดสด ก็มีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องตลาดสดทุกแห่งเช่นเดียวกัน โดยจะดำเนินการให้ทุกตลาดมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น มีความสะอาด แสงแดดส่องถึง ไม่มีความอับชื้นเป็นที่หมักหมมของเชื้อโรค จึงขอให้ผู้ค้าขายมีการปรับปรุงมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่นต่อผู้ที่จะมาซื้อด้วย

ยืดเปิดตลาดกุ้ง

สำหรับประกาศโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจ.สมุทรสาคร ออกเมื่อวันที่ 15 ก.พ.2564 ฉบับที่ 46 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณตลาดกลางกุ้ง โดยประกาศคำสั่งมีผลบังคับถึงวันที่ 28 ก.พ.2564 มีสาระสำคัญคือ ห้ามเปิดดำเนินกิจการใดๆโดยให้หยุดการซื้อ การขาย การค้า และการทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปกุ้งและสัตว์น้ำประเภทอื่นในพื้นที่ตลาดกลางกุ้ง เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ

เพื่อการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค , ให้ปรับปรุงอาคารหรืออาคารที่พักอาศัยในตลาดกลางกุ้ง โดยจะต้องทำการตรวจสอบความแข็งแรงของอาคาร อุปกรณ์ส่วนควบ กำหนดจำนวนผู้พักอาศัยให้สอดคล้องกับขนาดพื้นที่ ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้ว ให้เสนอแนวทางปรับปรุงตลาด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจ.สมุทรสาครพิจารณา และเมื่อดำเนินการปรับปรุงตามที่เสนอเสร็จ จึงสามารถดำเนินการซื้อขาย คัดแยก แปรรูปกุ้งและสัตว์น้ำประเภทอื่นได้ หรือเปิดดำเนินการในอาคารหรืออาคารที่พักอาศัยได้

ยืดเปิดตลาดกุ้ง

กรณีผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีโทษตามนัยมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนบรรยากาศภายในตลาดกลางกุ้ง ขณะนี้เจ้าของแพกุ้ง-แพปลา ได้ปรับปรุงพื้นที่ค้าขายของตัวเองจนเกือบครบถ้วนสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนดแล้ว โดยขยะภายในตลาดถูกเก็บออกไปกำจัดโดยเทศบาลนครสมุทรสาครเรียบร้อยแล้วเช่นกัน แต่ที่ยังคงเหลือคือ บริเวณอาคารที่พักอาศัยซึ่งต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขในส่วนต่อเติม เช่น กันสาด และหลังคา เป็นต้น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน