เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เผย เตรียมการปรับตัว จัดลำดับความสำคัญใหม่ ให้โครงการจำเป็นเร่งด่วนขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษา หากถูกตัดงบประมาณ 3,600 ล้านบาท

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 2 มิ.ย.2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมผู้บริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า จากที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ออกประกาศ ศธ. เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำเป็นการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิ.ย.ซึ่งในประกาศระบุว่าถ้าโรงเรียนใดมีความพร้อม สามารถเปิดเรียนก่อนวันที่ 14 มิ.ย.ได้โดยต้องดำเนินการตามมาตรการศบค. อย่างเคร่งครัด พบว่าโรงเรียน สังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ ที่พร้อมเปิดเรียนวันที่ 1 มิ.ย. มีจำนวน 12,571 แห่ง สามารถจัดการเรียนการสอนตามแผนการที่ได้เตรียมการเอาไว้ ไม่มีประเด็นปัญหาอะไร

นายอัมพร กล่าวต่อว่า ที่ประชุมนำนโยบาย 7 วาระเร่งด่วนของ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. ที่เกี่ยวข้องกับ สพฐ. เข้ามาหารือเพื่อลงสู่การปฏิบัติ โดยมีนโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับ สพฐ.ดังนี้ 1.ความปลอดภัยในสถานศึกษา ตนมอบมหายให้ผอ.สพท. และโรงเรียนทุกแห่ง นำเรื่องนี้มาขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วน เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ดังนั้นทุกโรงเรียนจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน เช่น ถ้านักเรียนมาเรียนรูปแบบ On Site ต้องทำให้นักเรียนมาเรียนด้วยความสุข ได้กินอาหารที่ดี ต้องมีระบบดูและที่สร้างความมั่นใจ และสร้างความสุขให้กับนักเรียนได้ นอกจากนี้สพฐ.ได้รับมอบหมายจาก รมว.ศธ. ให้จัดทำบันทึกความร่วมมือร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดูแล รักษาความปลอดภัยของนักเรียน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนด้วย

 ตัดงบศธ.

2.การจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ ผมได้ติดตามการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ พบว่าไม่มีอุปสรรคใดๆ คาดว่าการดำเนินงานจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ คือจะนำหลักสูตรฐานสมรรถนะ มาใช้ได้ทันในปีการศึกษา 2565 อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปด้วยความรอบคอบ และเป็นประโยชน์สูดสูง สพฐ.ไม่ได้จัดทำหลักสูตรสมรรถนะอยู่ฝ่ายเดียว แต่ร่วมกันพัฒนาการหลักสูตรผ่านคณะกรรมการจัดทำและพัฒนา ร่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช … (หลักสูตรมรรถนะ) โดยมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมด้วย และ

3.การดูแลเด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการ ขณะนี้สพฐ.อยู่ระหว่างจัดทำฐานข้อมูลเพื่อเอ็กซ์เรย์ประชากรทั่วประเทศ เพื่อปักหมุดหาเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ว่าอยู่ส่วนไหนของประเทศ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ให้มากขึ้น คาดว่าภายในเดือนกันยายนนี้ จะทราบจำนวนเด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายทั่วประเทศ ซึ่งจะทราบว่ามีเด็กที่ได้รับการศึกษากี่คน และยังมีเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษากี่คน ถ้า สพฐ.มีข้อมูลทั้งหมด ก็จะเร่งหาวิธีการช่วยเหลือต่อไป เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

 ตัดงบศธ.

นายอัมพร กล่าวอีกว่า ขณะนี้ สพฐ.อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลนำเสนอชี้แจงงบประมาณ ประจำปี 2565 ต่อคณะกรรมธิการฯ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 และคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฐานงบประมาณ ของ สพฐ. ในปี 2565 ได้ถูกปรับลดลง โดยเฉพาะงบดำเนินงาน ได้ถูกปรับลงลดกว่า 3,600 ล้านบาท ซึ่งถูกลดลงจากเดิม 5-6% จากปี 2564 ยอมรับว่า สพฐ.ถูกตัดงบฯ ไปเยอะพอสมควร

” ดังนั้น สพฐ.ต้องเตรียมการปรับตัว ถ้างบฯ ปี 2565 สพฐ.ได้ถูกปรับลดจริง จะต้องมาจัดลำดับความสำคัญโครงการต่างๆ ของสพฐ.ใหม่ โครงการไหนที่จำเป็นเร่งด่วนจะคงไว้และขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาก่อน พร้อมกับตัดงบในโครงการที่จำเป็นน้อยที่สุดด้วย ซึ่งจะทำให้การทำงานเดินหน้าต่อไปได้ แต่ถ้า สพฐ.จะทำงานใหม่ที่เป็นงานสร้างสรรค์ หรือต่อยอดเรื่องต่างๆ อาจจะทำไม่ได้เต็มที่ เพราะมีข้อจำกัดเรื่องงบฯ “

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน