กรมการปกครอง กำชับสำนักทะเบียน เร่งแก้ปัญหา ผู้มีสถานะทางทะเบียน

28 ก.ย. 2564 - 16:23 น.

กรมการปกครอง กำชับสำนักทะเบียน เร่งแก้ไขปัญหา ผู้มีสถานะทางทะเบียน โดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบาง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 28 ก.ย.64 นายสุรพงษ์ กองจันทึก อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา สำนักทะเบียนกลาง ได้มีหนังสือสั่งการด่วนที่สุด เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน โดยกำชับให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ด้วย กรมการปกครอง โดยสำนักทะเบียนกลาง ได้กำหนดให้การแก้ปัญหาคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนเป็นภาระกิจเร่งด่วน ในการให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบาง อาทิ ผู้ป่วย คนชรา คนพิการ ฯลฯ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีความต้องการการเข้าถึงสิทธิในการเข้ารับการรักษาตัว หรือการฉีดวัคซีนป้องกันจากภาครัฐ จนทำให้ช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชน กรณีการร้องขอความช่วยเหลือของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน ที่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด


ทางสำนักทะเบียนกลาง จึงมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา โดยให้สำนักทะเบียนจังหวัด สำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร สำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง ให้ถือปฏิบัติ คือ การแจ้งเกิด การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน การจัดทำประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

โดยในส่วนของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนที่มายื่นคำร้องขอแจ้งการเกิด หรือเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน ให้นายทะเบียนรับคำร้องทุกราย และให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงกรอบระยะเวลาในการพิจารณา โดยหากปรากฏข้อมูลการร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนทางสื่อมวลชน ที่เกิดจากปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักทะเบียนอำเภอ หรือ สำนักทะเบียนท้องถิ่น ให้นายทะเบียนตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยไม่ชักช้า

นายสุรพงษ์ กล่าวเพิ่มว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมามีกรณีร้องขอความช่วยเหลือของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน ที่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือเกิดความล่าช้า จนส่งผลให้กระทบต่อการเข้าถีงสิทธิและสวัสดิการจากภาครัฐ จากหนังสือสั่งการฉบับดังกล่าว ทำให้ ผู้ที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน สามารถยื่นเรื่อง และได้เข้าถึงสิทธิต่างๆที่ควรจะได้รับ โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงการป้องกันและรักษาพยาบาล ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ตามหลักสิทธิมนุษยชน ที่ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ กรมการปกครอง กำชับสำนักทะเบียน เร่งแก้ปัญหา ผู้มีสถานะทางทะเบียน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง