อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พร้อมจัดตั้งอุทยานพี่น้องเขาใหญ่-จุงเฟราอเลตช์ ประสานความร่วมมือ 2 ประเทศ

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติไทย-สวิส ฉลองความสัมพันธ์แห่งมิตรภาพ 90 ปี ประเทศไทยและสมาพันธรัฐสวิส

เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยวในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอมตะ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และ กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย (DOW)

ทั้งนี้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ เป็นประธานในพิธีเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติฯ พร้อมด้วย นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทีเอดา เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ เข้าร่วมพิธีเปิด

จากนั้นคณะได้ร่วมเดินในเส้นทางมิตรภาพไทย-สวิส (กม.33 – เส้นทางศึกษาธรรมชาติหนองผักชี ระยะทาง 3.3 กม.) โดยปลายทางเส้นทางศึกษาธรรมชาติ คือหอสังเกตการณ์หนองผักชีมีการจัดนิทรรศการที่ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่ของสรรพสิ่งในป่าทุ่งหญ้า และหนองน้ำ

นายธัญญา กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันเป็นมงคลของความสัมพันธ์ระหว่างสมาพันธรัฐสวิสและประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์มิตรภาพมาอย่างยาวนาน ครบรอบ 90 ปี ในปี 2564 จึงเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ ตามบันทึกของบาทหลวงชาวสวิส ที่มาเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่ศตวรรษที่ 17

พบว่ามีการติดต่อสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางมีมากว่าสามร้อยปี กระทั่งมีการทำสนธิสัญญามิตรภาพและการพาณิชย์ในปีพ.ศ.2474 การเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครั้งนี้ เป็นตอกย้ำความสำคัญของความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการร่วมมือกัน ในการปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ กม.ที่ 33 – หอส่องสัตว์หนองผักชี

ซึ่งเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติในระบบนิเวศป่าเขตร้อน นับเป็นบทเริ่มต้นของความพยายามในการร่วมมือกันด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทั้งสองประเทศอีกประการหนึ่ง และขอบคุณ องค์กร บริษัท และกลุ่มอนุรักษ์ต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนและทํางานอย่างใกล้ชิดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อพัฒนาเส้นทางนี้ให้ประสบความสําเร็จ สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและการประสานงานจาก ภาคส่วนต่าง ๆ ในกิจกรรมการอนุรักษ์ที่เพิ่มมากขึ้น

ด้าน นางเฮเลเนอ กล่าวว่า โครงการความร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ ในลำดับต่อไป จะมีความร่วมมือด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติ โดยการจัดตั้งอุทยานพี่น้อง ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติจุงเฟราอเลตช์ ซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลกเช่นเดียวกัน และมีแผนที่จะแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศในโอกาสต่อไป

สำหรับนักท่องเที่ยวผู้สนใจสามารถเดินในเส้นทางศึกษาธรรมชาตินี้ได้ตลอดทั้งปี โดยร่วมเดินในเส้นทางศึกษาธรรมชาติได้ กลุ่มละประมาณ 8-10 คน โดยมีระยะห่างกลุ่มละ 5 นาที เพื่อสร้างประสบการณ์ ในธรรมชาติและลดผลกระทบต่อธรรมชาติและเส้นทางสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับป่า สัตว์ป่า และระบบนิเวศได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน