กทม. ผู้ว่าฯ อัศวิน หวั่นโควิดระบาดช่วงปีใหม่ แนะฉลองอย่างปลอดภัย ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด ครอบคลุม 3 ด้าน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ที่ศาลาว่าการกทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประชาชนจะเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนา มีการเฉลิมฉลอง รับประทานอาหารร่วมกัน ในหมู่ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เกิดการรวมตัวกันของผู้คนจำนวนมาก ทำให้ยากต่อมาตรการในการกำหนดระยะห่าง ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยปัจจุบันพื้นที่ กทม.ยังคงมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในตลาด ร้านอาหาร สถานประกอบการ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก รวมถึงสถานที่จัดงานต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อความไม่ประมาทในการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ โดยตระหนักในมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จึงขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัดครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านสิ่งแวดล้อมปลอดภัย มีการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม ทุก 1-2 ชั่วโมง หมั่นทำความสะอาดสินค้า ระบบปรับอากาศมีการระบายอากาศที่ดี รวมทั้งเข้มงวดเรื่องมาตรการ ห้ามการรวมตัวกันจุดใดจุดหนึ่ง

2. ด้านพนักงานปลอดภัย ให้พนักงานทุกคน ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์หรือเคยมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อนอยู่ในช่วง 1-3 เดือน หรือทําการตรวจคัดกรองด้วย ATK ทุก 7 วัน และให้คัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกวันด้วยระบบ “ไทยเซฟไทย” พร้อมกำชับให้งดรวมกลุ่มขณะปฏิบัติงาน ระหว่างพัก งดกินอาหารร่วมกัน และปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA

3. ด้านผู้รับบริการ ให้คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าร้านผ่านระบบ “ไทยเซฟไทย” หรือแอปพลิเคชันอื่น ที่ทางราชการกำหนดเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิด-19 เพื่อให้สถานประกอบการ โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เปิดกิจการหรือจัดกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ ในส่วนของสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่จะจัดงานรื่นเริงช่วงปีใหม่ให้ดำเนินการตามแนวทาง Covid Free Setting และตรวจหาเชื้อด้วย ATK ก่อนกลับมาทำงานหลังปีใหม่ รวมทั้งเฝ้าระวังพนักงานทุกคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดด้วย

ในส่วนของประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ขอให้รีบฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเร็ว รวมทั้งการฉีดบูสเตอร์ตามเกณฑ์ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน QueQ แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกสัญชาติ โดยผู้ที่ลงทะเบียนรับวัคซีนของกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ QueQ สามารถเลือกสถานที่ฉีดวัคซีน ดังนี้

1. ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 2. โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 11 แห่ง และ 3. ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 6 แห่ง

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะได้รับวัคซีนแล้ว ยังคงต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และยังคงต้องปฏิบัติและปฏิบัติตนตามมาตรการ Universal Prevention อย่างเคร่งครัด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน