“บิ๊กป้อง” ส่งเครื่องบินตรวจการณ์และฝึก แบบที่ 20/ก บินลาดตระเวน และส่งสัญญาณภาพ Video Downlink (VDL) สนับสนุนตร. ค้นหาผู้ลักลอบค้ายาเสพติด จ.เชียงใหม่

วันที่ 5 ม.ค.64 พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผบ.ทอ. ได้สั่งการให้กองบิน 4 จัดเครื่องบินตรวจการณ์และฝึก แบบที่ 20/ก บินลาดตระเวนและส่งสัญญาณภาพ Video Downlink (VDL) พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการค้นหากลุ่มผู้ลักลอบค้ายาเสพติดในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ที่ก่อเหตุยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยให้พร้อมปฏิบัติการในวันที่ 4 ม.ค.ไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ

จากเหตุยิงปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกลุ่มผู้ลักลอบค้ายาเสพติด ในพื้นที่บ้านสันป๋อธง ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต เมื่อ 28 ธ.ค.ที่ผ่านมานั้น พล.ต.อ.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้ประสานกองทัพอากาศ ขอรับการสนับสนุนการบินลาดตระเวน เพื่อส่งสัญญาณภาพสนับสนุนการค้นหากลุ่มผู้ลักลอบค้ายาเสพติดที่หลบหนีไปดังกล่าว

โดย พล.อ.อ.นภาเดช จึงได้สั่งการให้กองบิน 4 จังหวัดนครสวรรค์ จัดเครื่องบินตรวจการณ์และฝึก แบบที่ 20/ก ฝูงบิน 402 และเจ้าหน้าที่ไปร่วมปฏิบัติการ จัดตั้งกองอำนวยการร่วมระหว่างกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ตชด.334 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดตั้งระบบเครือข่ายติดต่อสื่อสารและจัดเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศร่วมวางแผน ประสานงาน และควบคุมการปฏิบัติการ โดยเครื่องบินตรวจการณ์และฝึก แบบที่ 20/ก จะทำการบินลาดตระเวนในพื้นที่เป้าหมายเพื่อค้นหาผู้ลักลอบค้ายาเสพติด และส่งสัญญาณภาพ Video Downlink (VDL) ให้กับกองอำนวยการร่วมฯ เพื่อวางแผน และประสานการปฏิบัติในการจับกุมกลุ่มผู้ลักลอบค้ายาเสพติดต่อไป

โดยเครื่องบินตรวจการณ์และฝึก แบบที่ 20/ก ได้ออกเดินทางจากกองบิน 4 จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. พร้อมทำการบินทดสอบการส่งสัญญาณภาพ Video Downlink (VDL) และเข้าวางกำลัง ณ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับเครื่องบินตรวจการณ์และฝึก แบบที่ 20/ก เป็นเครื่องบินแบบเครื่องยนต์เดียว ติดกล้องตรวจจับความร้อนแบบ MX15 สามารถบินได้นานถึง 4 ชั่วโมง ด้วยความเร็วเดินทาง 120-130 ไมล์ต่อชั่วโมง มีขีดความสามารถในการส่งสัญญาณภาพได้ไกลถึง 50 ไมล์จากเสารับสัญญาณ สามารถปฏิบัติการบินได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

ทั้งนี้ กองทัพอากาศพร้อมที่จะใช้ทรัพยากรและขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ทั้งด้านกําลังพล อากาศยาน และยุทโธปกรณ์ต่างๆ ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในการแก้ไขปัญหาของชาติและช่วยเหลือประชาชน เพื่อความมั่นคงของชาติ ผลประโยชน์ของชาติ และความผาสุขของประชาชนสืบไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน