กทม. ร่วมสัมมนา JICA Clean Air City Initiative 2022 ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก ปี2573 เป็นศูนย์ ภายใน ปี2593

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. ที่สำนักสิ่งแวดล้อม นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมสัมมนา JICA Clean Air City Initiative 2022 ซึ่งจัดโดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ร่วมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานและเมือง ต่าง ๆ และคณะผู้เชี่ยวชาญจาก JICA

สำหรับการสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์และความสำเร็จของญี่ปุ่น ตลอดจนความร่วมมือในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือในอนาคต และการนำเสนอแนวคิดและความร่วมมือเพื่ออากาศสะอาดในประเทศที่ JICA ให้การสนับสนุนการดำเนินงานมาก่อน

อย่างไรก็ตาม กทม.ได้ตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ที่ร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีไม่มีการดำเนินการใด ๆ (BAU) ในแผนแม่บทฉบับใหม่ (พ.ศ. 2564 – 2573) และมีวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งพยายามในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050)

ทั้งนี้ ในแผนแม่บทฉบับใหม่ ประกอบด้วย 4 ภาคส่วนหลักที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก ได้แก่ ภาคขนส่งและจราจร ภาคพลังงาน ภาคการจัดการขยะและน้ำเสีย และภาคการวางผังเมืองสีเขียว


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน