กทม. ปลัดฯ ขจิต ตั้งเป้าเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ห่วงฝนตกไฟฟ้าดับหน่วยเลือกตั้ง สั่งเตรียมแผนรองรับ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. ที่ศาลาว่าการกทม. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ว่า การเลือกตั้งส.ส.ดังกล่าวมี จะมีการเลือกตั้ง ในวันที่ 30 ม.ค.นี้ เวลา 08.00-17.00 น.

โดยจำนวนหน่วยเลือกตั้ง มีทั้งสิ้นจำนวน 280 หน่วย แบ่งออกเป็น 1. เขตหลักสี่ จำนวน 122 หน่วย ประกอบด้วย แขวงทุ่งสองห้อง จำนวน 91 หน่วย (เป็นอาคาร 46 หน่วย เป็นเต็นท์ 45 หน่วย) แขวงตลาดบางเขน จำนวน 31 หน่วย (เป็นอาคาร 11 หน่วย เป็นเต็นท์ 20 หน่วย)

2. เขตจตุจักร จำนวน 158 หน่วย ประกอบด้วย แขวงลาดยาว จำนวน 68 หน่วย (เป็นอาคาร 35 หน่วย เป็นเต็นท์ 33 หน่วย) แขวงเสนานิคม จำนวน 31 หน่วย (เป็นอาคาร 5 หน่วย เป็นเต็นท์ 26 หน่วย) แขวงจันทรเกษม จำนวน 59 หน่วย (เป็นอาคาร 17 หน่วย เป็นเต็นท์ 42 หน่วย)

ในส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีจำนวนทั้งสิ้น 167,288 คน แบ่งเป็น 1. เขตหลักสี่ จำนวน 83,712 คน ประกอบด้วย แขวงทุ่งสองห้อง จำนวน 60,971 คน และแขวงตลาดบางเขน จำนวน 22,741 คน
2. เขตจตุจักร จำนวน 83,576 คน ประกอบด้วย แขวงลาดยาว จำนวน 34,420 คน แขวงเสนานิคม จำนวน 17,334 คน และแขวงจันทรเกษม จำนวน 31,822 คน

ทั้งนี้ กทม.ยินดีให้การสนับสนุนบุคลากรในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ และตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนมากกว่า 70% ซึ่งในการเลือกตั้งสส.กทม. เมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 ภาพรวมในพื้นที่กรุงเทพฯ มีจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิทั้งหมด 72% โดยในเขตเลือกตั้งที่ 9 มีผู้มาใช้สิทธิ 74%

นอกจากนี้ คณะกรรมมาธิการฯ มีความห่วงใยหากเกิดกรณีฝนตกหรือไฟฟ้าดับในหน่วยเลือกตั้ง จึงให้กำหนดแผนรองรับหากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวด้วย เพื่อให้การดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ในวันเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน