สายเขียวรอก่อน ปส.แจง ปลูก-ใช้ กัญชาเสรี ต้องให้กม.ผ่านสภาก่อน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2565 พล.ต.ต.นพดล ศรสำราญ รอง ผบช.ปส. โฆษก บช.ปส. เผยความคืบหน้าในการปลดกัญชาและกัญชง ออกจากยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ว่า ตามที่เป็นข่าวในสื่อต่างๆ ว่าได้มีการปลดกัญชากัญชงออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท5แล้ว ประชาชนสามารถปลูก แปรรูป และใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่มีข้อจำกัดนั้น
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเรียนว่า การปลดพืชกัญชากัญชงออกจากยาเสพติดประเภท 5 นั้น ยังไม่มีผลบังคับใช้

โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ส. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 25 ม.ค.2565 คณะกรรมการ ป.ป.ส. มีมติเห็นชอบ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. …. ซึ่งมีสาระสำคัญ “กำหนดให้ควบคุมเฉพาะสารสกัดจากทุกส่วนของกัญชาและกัญชงซึ่งเป็นพืชในสกุล Cannabis เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท5 และให้ยกเว้นสารสกัดดังต่อไปนี้

(1) สารสกัดที่มีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ สกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชงที่ปลูกภายในประเทศ (2) สารสกัดจากเมล็ดของพืชกัญชาหรือกัญชงที่ได้จากการปลูกภายในประเทศ สำหรับกรณียาเสพติดให้โทษในประเภท 5 รายการอื่น ได้แก่ พืชฝิ่น และเห็ดขี้ควายหรือพืชเห็ดขี้ควาย ให้กำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 ตามเดิม”
โดยประกาศฯ จะมีผลใช้บังคับเฉพาะในส่วนสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง เมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อรอกระบวนการออกกฎหมายควบคุมกัญชาและกัญชงให้มีผลใช้บังคับก่อน

ดังนั้น ในขณะนี้กฎหมายที่ควบคุมกัญชากัญชงอยู่เดิมยังมีผลใช้บังคับอยู่ ยังไม่สามารถปลูกหรือเสพกัญชากัญชงได้โดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนการใช้ประโยชน์ในส่วนต่างๆ ยังคงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิม จนกว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุขจะมีผลบังคับใช้ และมีการควบคุมเท่าที่จำเป็นตามร่างกฎหมายที่จะออกมาใหม่ ซึ่งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. … ต่อสภาผู้แทนราษฎรไว้แล้ว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน