ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอเกาะสมุย เปิดจุด สมุย สวอป เซ็นเตอร์ บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่ายการเดินทางให้นักท่องเที่ยว

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 65 นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วย แพทย์หญิงณิชาภา สวัสดิกานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย นายแพทย์อรุณ กิจมหาตระกูล รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย และนายจักรวรรดิ วายุกุล ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล สมุย ร่วมเปิด สมุย สวอป เซ็นเตอร์ ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุย

สำหรับจุดให้บริการนี้ทางศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุย จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการเก็บตัวอย่างสารคัดหลังจากช่องปากและโพรงจมูก เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในรูปแบบ สมุยพลัส แซนด์บ็อกซ์ และ เทส แอนด์ โก ที่อยู่ครบตามกำหนด 7 วัน

และต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นครั้งที่ 2 ที่รองรับได้วันละ 100 คน ทั้งนี้เพื่อเพื่ออำนวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่ายการเดินทางให้นักท่องเที่ยว ลดความแออัดภายในโรงพยาบาลเกาะสมุย และลดความเสี่ยงต่อการกระจายเชื้อโควิด-19

ขณะที่ข้อมูลของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางเข้าเกาะสมุย ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 มีนักท่องเที่ยวสะสม 4,458 คน จากโครงการสมุยพลัส แซนด์บ็อกซ์ 3,768 คน เทส แอนด์ โก 690 คน มีผู้ติดเชื้อสะสม 129 คน แบ่งเป็นจากสมุยพลัส แซนด์บ็อกซ์ เดินทางถึงในวันแรก 57 คน อยู่ครบ 5 วัน 68 คน และเทส แอนด์ โก ตรวจระหว่างวันที่ 2-6 จำนวน 4 คน

นายอำเภอเกาะสมุย กล่าวว่า สมุย สวอป เซ็นเตอร์ เป็นการขยายภาคบริการให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 2 โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเกาะสมุย เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกสบายมากที่สุด ที่สำคัญยังสามารถลดค่าใช้จ่ายการเดินทางได้ หลังจากที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว ได้ทยอยเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และได้รับความพึงพอใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ทั้งนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 65 จำนวน 154 คน รวมในพื้นที่ท่องเที่ยว เกาะสมุย 20 คน เกาะพะงัน 24 คน

ส่วนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 65 มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้าทางสนามบินสมุย 163 คน จากสมุยพลัส แซนด์บ็อกซ์ 62 คน และเทส แอนด์ โก จำนวน 101 คน ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 RT-PCR ครั้งที่ 1 มีผู้ติดเชื้อ 2 คน และตรวจครั้งที่ 2 มีผู้ติดเชื้อ 10 คน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน