เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางขึ้นไปตรวจราชการในพื้นที่ จว.เชียงราย ติดตามความคืบหน้าการจัดสิทธิ์ที่ดินทำกิน การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ รองรับปัญหาการขาดแคลนน้ำแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมือง มี นาย ภาสกร บุญญลักษม์ ผวจ.ชร.และ พล.ต.อ.สมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ให้การต้อนรับ และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการจัดสิทธิ์ที่ดินทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยภาพรวมสามารถกระจายการถือครองที่ดินและจัดที่ดินชุมชนแปลงรวมให้เกษตรกรเข้าใช้ประโยชน์แล้ว 12 พื้นที่ รวม 4,698 ไร่ จำนวน 2,492 ครัวเรือน เป็นพื้นที่ในภาคเหนือ 4 พื้นที่

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

หลังจากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้มอบหนังสืออนุญาตการเข้าทำประโยชน์ หรือ อยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้กับตัวแทนวิสาหกิจชุมชน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว รวมทั้งพื้นที่ป่าน้ำหงาวฝั่งซ้าย และเยี่ยมชมแปลงเกษตรและร้านจำหน่ายผลผลิตการเกษตร พร้อมทักทายพี่น้องตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุนในพื้นที่ โดยมีตัวแทนเกษตรกร กล่าวแสดงความขอบคุณ รอง นรม.และบจธ.ที่สามารถเป็นที่พึ่งแก่เกษตรกรที่ยากไร้อย่างตรงใจประชาชน สามารถกระจายและใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นที่พักอาศัยและแปลงเกษตรอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยขอให้ช่วยสานต่อผักปลอดสารอาหารปลอดภัยกับชุมชน

พล.อ.ประวิตร กล่าวแสดงความพอใจและขอบคุณ บจธ. ถึงความคืบหน้าการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนไร้ที่ดินทำกิน ที่ช่วยกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม สะท้อนถึงความสำเร็จของการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนในการแก้ปัญหาด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย รวมทั้งช่วยป้องกันการสูญเสียสิทธิ์ในที่ดินจากการจำนอง ขายฝากและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมอย่างดี โดยมีการปรับรูปแบบและอำนาจหน้าที่ให้มีความเหมาะสมในการแก้ปัญหา ยึดมิติทางสังคมเป็นหลักมากขึ้น มิใช่เฉพาะมิติด้านการเงิน การธนาคารอย่างเช่นที่ผ่านมา ส่งผลให้สามารถจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนเข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัย ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติภาคเหนือแล้ว 4 พื้นที่ นอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปของวิสาหกิจเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน โดยย้ำ ขอให้เร่งขยายโอกาสช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนไร้ที่ดินทำกินให้ทั่วถึงเป็นธรรมในทุกภาค พร้อมทั้งเน้น ขอให้รับฟังประชาชน นำศาสตร์พระราชาและปรับรูปแบบให้เหมาะสมตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชา วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.ชร. กระทำพิธีเปิดอาคารหอประชุม และชมแปลงเกษตรในพื้นที่ โดยมีพระอาจารย์วิบูลย์ ธัมมเตโช ที่ปรึกษาเจ้าอาวาส นำเยี่ยมชม และในบ่ายวันเดียวกัน ได้เดินทางไปตรวจติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมอ่างเก็บน้ำห้วยตีนนก บ.ใหม่มงคล ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย เพื่อเพิ่มศักยภาพปริมาณน้ำให้พอเพียงในพื้นที่เป็นวงกว้างขึ้น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน