เชียงใหม่ – คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ต่อเวลากรึ่ม หลังมีคำสั่งให้นั่งดวดเหล้า-เบียร์ ในร้าน ได้ไม่เกินเที่ยงคืน โดยให้มีผลบังคับใช้ทันที

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

3 พ.ค. 2565 – ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 38/2565 เรื่อง มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อให้เป็นไปตามมที่ นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 44)

โดยมีสาระสำคัญระบุว่า ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในระดับ SHA PLUS ขึ้นไป และผ่านการตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด-19

โดยให้จำหน่ายและบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และพื้นที่ต่อเนื่องได้ไม่เกินเวลา 24.00 น. คำสั่งดังกล่าว ให้มีผลบังคับใช้ทันที จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน