ขอนแก่น เฝ้าระวังน้ำท่วม ตลอด 24 ชั่วโมง เร่งแจกจ่ายกระสอบทรายครอบครัวละ 30 ถุง ป้องกันน้ำท่วมขัง บูรณาการแผนทุกฝ่าย ตั้งเครื่องสูบน้ำรอบเมืองรับมือน้ำรอระบายตลอดช่วงหน้าฝนปีนี้

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

17 พ.ค. 65 – นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า ทุกปีเขตเทศบาลนครขอนแก่นเกิดสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำซาก ขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการ คณะทำงานร่วมทุกฝ่ายจึงได้เตรียมความพร้อมและบูรณาการแผนการทำงานทุกฝ่ายเพื่อรับมือและเฝ้าระวังกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ซึ่งพื้นที่ในเขตเทศบาลมีพื้นที่เสี่ยงการรับน้ำแบ่งเป็น 12 โซน 28 พื้นที่ ซึ่งทั้ง 28 พื้นที่มีแผนการรองรับและแก้ไขเป็นระยะ ทุกกองสำนักของเทศบาลฯมีการบูรณาการร่วมกันแยกออกเป็นการป้องกัน การแก้ไข การฟื้นฟู การเยียวยา ทั้งยังคงมีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นระบบ

“มาตรการการป้องกันลำดับแรกทั้ง 12 โซน 28 พื้นที่ มีการวางท่อระบายน้ำ และใช้แรงงานชุมชนเพื่อขุดลอกโดยขณะนี้ใช้งบประมาณเพื่อดำเนินงานและได้ใช้แรงงานเกือบ 75% พร้อมกับมีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้เอกชนซึ่งจะเป็นรถลอกท่อขนาดใหญ่จำนวนมากมาดำเนินการลอกท่อในสายสำคัญของเมือง

และได้มีการเตรียมการพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงแล้วก็เคยมีปัญหาอยู่เป็นระยะๆ พื้นที่ที่เป็นทางระบายน้ำเช่นชุมชนมิตรภาพซึ่งเป็นจุดรับน้ำสำคัญของเมืองขอนแก่นเพราะพื้นที่นี้จะรับน้ำมาจากเทศบาล ต.บ้านเป็ดจะไหลเข้ามาผ่านเมืองและจุดนี้เป็นจุดสำคัญ”

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะออกไปประจำจุดพื้นที่ที่มีการสั่งการ และพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วม ทันทีที่เกิดฝนตกหรือล่วงหน้าก่อนการเกิดฝนตก 1 ชม. ขณะที่สำนักช่างจะมีเจ้าหน้าที่ได้ประจำประตูระบายน้ำต้องบริหารจัดการระบายน้ำ

เพราะต้องพูดถึงน้ำนอกเมืองที่จะไหลเข้าเมือง ถ้าฝนตกหนักและน้ำจากนอกเมืองเข้ามาเยอะ จะทำให้น้ำเอ่อล้นและทำให้การระบายน้ำมีปัญหา ทั้งยังคงมีการประสานงานร่วมชุมชนรวมถึง อสม. ที่จะเข้าดูแลพื้นที่เสี่ยง ทั้งการจัดการขยะที่อยู่บนตะแกรงบนท่อระบายน้ำเพื่อที่จะเขี่ยขยะออกไม่ให้ขยะไปอุดตันท่อระบายน้ำ

อย่างไรก็ตามได้เตรียมกระสอบทรายเพื่อให้ประชาชนในชุมชนที่ต้องการมารับได้ครอบครัวละไม่เกิน 30 กระสอบ โดยสามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน