Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 21 ต.ค. 2563

ดัดหลังพ่อค้ากดราคา สหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล ตั้งสาขาตลาดกลางยางพารา รับซื้อกันเอง

18 ม.ค. 2561 - 22:05 น.

วันที่ 18 ม.ค. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผวจ.สตูล พร้อมนายวิโชค พรหมคงบุตร ผอ.การยางแห่งประเทศไทย จ.สตูล ร่วมกันประกอบพิธีเปิดตลาดเครือข่าย ตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา ที่ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง จ.สตูล ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล

นายจารุวัฒน์ กล่าวว่า ปัจจุบันสตูลพื้นที่กรีดยางพารา 1,331,767 ไร่ มีผลผลิต 303,981 กิโลกรัมต่อปี ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรในจังหวัดสตูลส่วนใหญ่ จะเป็นเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในกระบวนการรับซื้อยางพาราจากเกษตรกร จะมีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อไม่มีราคาแน่นอนไม่มีการคัดชั้นยาง อาจทำให้เกษตรกรได้รับราคาที่ไม่ยุติธรรม

เกษตรกรส่วนมากจะส่งขายในรูปของน้ำยางสดให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยาง และรวบรวมแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน ซึ่งเป็นวัตถุดิบขั้นต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางเช่นแผ่นปูพื้นสนามกีฬา ยางล้อรถยนต์ เป็นต้น

เครือข่ายตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา ของการยางแห่งประเทศไทย จะช่วยลดปัญหาด้านราคาจากพ่อค้าคนกลาง มีราคาอ้างอิงชัดเจน ที่ถูกกำหนดโดยตลาดยางพาราแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการลดปัญหาเนื่องจากตลาดกลางยางพารามีเพียง 6 แห่งทั่วประเทศ ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ต้องการขายยางให้แก่ตลาดกลางยางพาราเข้าถึงได้ยาก

การจัดตั้งตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาขึ้นในวันนี้ จะทำให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางและสหกรณ์กองทุนส่วนยางได้รับความยุติธรรมในการซื้อขายยางมีราคาอ้างอิงชัดเจนทุกวัน และที่สำคัญทำให้เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงตลาดได้ง่าย เนื่องจากตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้บ้านเกษตรกรผู้ที่ขายยางพารากับตลาดเครือข่ายจะได้รับสิทธิ์ตามราคาที่ประมูลเสมือนหนึ่งเป็นการขายที่ตลาดยางพาราการยางแห่งประเทศไทย

นายวิโชค กล่าวว่า ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2545 สมาชิกแรกตั้งจำนวน 6 สหกรณ์ มีทุนดำเนินงานครั้งแรก 9,000 บาทเศษ ปัจจุบันเป็นปีที่ 15 ของชุมนุมนับตั้งแต่ก่อตั้ง และมีการพัฒนาการเจริญเติบโตตามแผนพัฒนาชุมนุมยาวถึงปัจจุบัน ชุมนุมมีสมาชิกจำนวน 16 สหกรณ์ และสมาชิกสมทบ 2 กลุ่ม มีทุนดำเนินงาน 2,757,200 บาท ให้บริการสมาชิกฯ 7 กิจกรรม คือ

1.รวบรวมยางแผ่นรมควันส่งตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา 2.อัดก้อนยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP 3. แปรรูปผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นสนามกีฬา 4. แปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้กวาดน้ำยาง 5.แปรรูปผลิตภัณฑ์รองเท้ายางพารา 6.แปรรูปผลิตภัณฑ์เก้าอี้ยางพารา และ 7. จัดหาสินค้าทางการเกษตรให้แก่สมาชิกฯ

หนึ่งในกิจกรรมหลักของชุมนุมฯคือ การรวบรวมยางแผ่นรมควันจากสมาชิกซึ่งสร้างมูลค่าเป็นจำนวนมากในปีที่ผ่านมา ทำให้การยางแห่งประเทศไทยมองเห็นถึงศักยภาพของชุมนุม และสามารถยกระดับจากการเป็นจุดรวบรวมยางพารารมควัน ให้เป็นตลาดเครือข่ายของตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา ภายใต้ความร่วมมือของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล

 

วัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันเกษตรกรที่รวบรวมผลผลิตจากยางพาราจากสมาชิก ให้บริการซื้อขายยางภายใต้กฎและระเบียบที่ตลาดกลางกำหนด ซึ่งจะได้รับสิทธิ์และราคาประมูลเหมือนเป็นการขายที่ตลาดกลาง ทำให้ช่วยลดปัญหาด้านราคาจากพ่อค้าคนกลาง รวมทั้งมีราคาอ้างอิงที่ชัดเจน

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ดัดหลังพ่อค้ากดราคา สหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล ตั้งสาขาตลาดกลางยางพารา รับซื้อกันเอง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง