พลังผู้ศรัทธาเริ่มจองสถานที่เนืองแน่นหน้าถ้ำ เมืองแก็ด รัฐฉาน เมียนมา รอ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรญฺญวาสีภิกขุ ออกถ้ำ ครบ 3 ปี 3 เดือน 3 วัน 31 ก.ค. 65 คาดถึงวันออกถ้ำมีผู้ศรัทธามากมายมารอรับ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สำหรับ ครูบาบุญชุ่ม เกิดเมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2508 ที่บ้านแม่คำหนองบัว ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นบุตรคนโตของนายคำหล้า และนางแสงหล้า ทาแกง หลังจากเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 ขณะอายุได้ 11 ปี ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นตรีในปี พ.ศ. 2526

ต่อมาได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 เวลา 09.19 น. ที่ อุโบสถวัดพระเจ้าเก้าตื้อ (ปัจจุบันรวมกับวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่) โดยมีพระราชพรหมาจารย์ ดวงคำ ธมฺมทินฺโน เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูเวฬุวันพิทักษ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์ และพระครูศรีปริยัตินุรักษ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

“ครูบาบุญชุ่ม” มุ่งเน้นเรียนกรรมฐาน ได้จาริกไปหลายท้องที่ทั้งภาคเหนือของไทย พม่า เนปาล อินเดีย ภูฏาน เมื่อพบเห็นวัดใดทรุดโทรมก็เป็นผู้นำในการบูรณะ และได้สร้างพระธาตุเจดีย์ วิหาร พระพุทธรูป ไว้หลายแห่งในภาคเหนือ รัฐชาน สิบสองปันนา และประเทศลาว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน