อ.ไชยณรงค์ สะท้อน น้ำท่วมอีสาน ปัญหาเขื่อน ติงรัฐอย่าฉวยโอกาสผลักดัน โครงการ 4.5 หมื่นล้าน ถ้าไม่แก้ที่ต้นเหตุ แต่กลับดันอภิมหาโปรเจค

วันที่ 19 ต.ค.65 ผศ.ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แสดงความคิดเห็นกรณีน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน ความว่า น้ำท่วมการเมือง น้ำท่วมอีสานรอบนี้ สาเหตุหลักมาจากเขื่อนที่ล้นและเร่งปล่อยน้ำลงมา

ลุ่มน้ำชี – เขื่อนลำปะทาวถูกปล่อยให้เต็มจนน้ำล้น เขื่อนอุบลรัตน์ถูกปล่อยให้น้ำเต็มและเร่งปล่อยน้ำลงมา ขณะที่น้ำชีทางตอนลาง-ล่าง มีเขื่อนวังยาง เขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร เขื่อนเหล่านี้ สร้างภายใต้โครงการผันน้ำโขง ชี มูล ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน และกรมชลฯ เรียกว่า”ฝาย” น้ำท่วมชุมชนริมฝั่งน้ำชีอย่างหนัก เช่น ชุมชนท่าขอนยางที่อยู่เหนือเขื่อนวังยาง เนื่องจากเขื่อนเหล่านี้ ทำให้น้ำชีเป็นคอขวด

ลุ่มน้ำมูล เขื่อนและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน 17 แห่งน้ำเต็ม หลายเขื่อนเร่งปล่อยน้ำลงมา ลำน้ำมูลตอนกลางยังมีเขื่อนราษีไศลและเขื่อนหัวนา ที่สร้างภายใต้โครงการผันน้ำโขง ชี มูล และกรมชลประทานเรียกว่า “ฝาย” เช่นกัน ทำให้แม่น้ำมูลจุดที่มีเขื่อนเป็นคอขวด เขื่อนเหล่านี้ โดยเฉพาะเขื่อนราษีไศลยังทำลายป่าบุ่งป่าทามที่เป็นที่รับน้ำ

ขณะที่ แม่น้ำมูลตอนล่าง มีเขื่อนปากมูลก่อนที่จะไหลลงแม่น้ำโขง 5.5 กม. ที่ทำให้แม่น้ำมูลเป็นคอขวด และทำให้น้ำท่วมสองฝั่งแม่น้ำมูลมาจนถึงเมืองอุบลฯ และวาริน

การแก้ปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำชีและมูล จึงต้องแก้ที่ต้นเหตุคือการบริหารจัดการน้ำในเขื่อน ไม่ใช่ฉวยโอกาสผลักดันโครงการคลองผันน้ำอุบลฯ มูลค่า 45,000 ล้านบาท ถ้าไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ แต่ผลักดันอภิมหาโปรเจ็ค ก็เท่ากับว่า น้ำท่วมอีสานครั้งนี้ คือ “น้ำท่วมการเมือง”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน