อธิบดีกรมชลประทาน เผย เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อน ทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง ในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 20 ต.ค.2565 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยกรณีเกิดแผ่นดินไหวที่ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เมื่อเวลา 04.36 น.ของวันนี้วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 4.1 ที่ความลึก 2 กิโลเมตร ว่ากรมชลประทาน โดยสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เข้าตรวจสอบค่าอัตราเร่งสูงสุดที่สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวแล้ว พบว่า ความเร่งสูงสุดที่ตรวจวัดได้มีค่าเท่ากับ 0.00646g

อธิบดี

โดยค่าอัตราเร่งสูงสุดที่กรมชลประทานได้ออกแบบไว้ สามารถรองรับแผ่นดินไหว มีค่าไม่น้อยกว่า 0.2 g จึงไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ เขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย เขื่อนกิ่วคอหมาและเขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง แต่อย่างใด

สมบูรณ์

กรมชลประทาน ได้ออกแบบเขื่อนทุกแห่ง ให้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวไว้ด้วยค่าที่สูงสุดของความเสี่ยงในพื้นที่ประเทศไทย

ดินไหว

นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบและติดตามข้อมูลทางสถิติของค่าความเร่งสูงสุดที่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำมาประเมินเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อเขื่อน เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อน มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยแข็งแรงของเขื่อนตลอดเวลา

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน