เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่าปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจวัดได้ระหว่าง 61-78 ไมโครกรัม/ลูกบาศ์กเมตร (มคก./ลบ.ม.) ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐาน 50 มคก./ลบ.ม. จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณแขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง มีค่าฝุ่น 68 มคก./ลบ.ม. ริมถนนอินทรพิทักษ์ มีค่าฝุ่น 96 มคก./ลบ.ม. ริมถนนพระราม 4 มีค่าฝุ่น 73 มคก./ลบ.ม. และริมถนนลาดพร้าว มีค่าฝุ่น 59 มคก./ลบ.ม. โดยปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่

กรมควบคุมมลพิษ ระบุต่อว่า ตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ มีอากาศเย็น กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-30 องศาเซลเซียส ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ฝุ่นละอองในบรรยากาศเพิ่มขึ้นได้ โดยประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด หากจำเป็นต้องออกจากอาคาร ควรใส่หน้ากากอนามัย และหากมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์

รวมทั้งขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองในพื้นที่ ทั้งการเผา การก่อสร้าง การใช้ยานพาหนะ เพื่อที่จะช่วยลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ลงได้ ทั้งนี้ คพ.จะเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะได้แจ้งให้สาธารณชนทราบเพื่อจะได้ป้องกันและดูแลตนเองไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน