กาญจนบุรี อุตุฯ แจ้ง มรสุมกำลังแรง เมืองกาญจน์ฯ เตือน 2 อำเภอ เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน กำชับพื้นที่น้ำท่วมขัง พบไฟรั่วตัดกระแสทันที

29 ส.ค. 66 – นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 1 (226/2566) ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 05.00 น. แจ้งว่า

ร่องมรสุมกำลังแรงจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ประกอบกับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่

ทำให้ จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566 ได้แก่ อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกัน รับมือ ลดผลกระทบ และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอให้ดำเนินการดังนี้

1. ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและประเมินสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณฝนสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะถ้ำน้ำตก ถ้ำลอด หากมีฝนตกหนักมีความเสี่ยง ที่จะเกิดภัย ให้รีบแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์

เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย และแผนเผชิญเหตุ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับพื้นที่ที่มีสถานการณ์น้ำท่วมขัง ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟรั่ว ในกรณีที่มีความเสี่ยงจะเกิดอันตรายให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันที

2. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน โดยประสานและบูรณาการหน่วยงานเครือข่าย จิตอาสา ภาคเอกชน เฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง

ทั้งนี้หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบ และต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ สามารถแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1784 หรือแจ้งผ่านไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยดำเนินการเพิ่มเพื่อน Line ID@1784DDPM ตลอด 24 ชั่วโมง

และรายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ทราบทันทีเมื่อเกิดเหตุที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-515998 โทรสาร 034-516795 เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน