นครราชสีมา เอลนีโญ ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำฝนตกน้อยกว่าปี’65เกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ เขื่อนมูลบน เหลือน้ำวิกฤต คาดปี’67 อาจงดทำนาปรัง

5 ก.ย. 66 – นายณรงค์ มัดทองหลาง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน กล่าวถึงสถานการณ์น้ำภายในอ่างเก็บน้ำมูลบน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็น 1 ใน 4 เขื่อนหลักของจังหวัดนครราชสีมา

ล่าสุด มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ที่ 53.58 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุทั้งหมดที่ 141 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 38 ของความจุเก็บกัก แต่เป็นน้ำใช้การได้จริงเพียง 46.58 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ร้อยละ 34 ของความจุเก็บกัก ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณน้ำที่น้อยกว่า ช่วงเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 40 ล้านลูกบาศก์เมตร

เนื่องจากปริมาณฝนตกในปีนี้ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ช่วงฤดูกาลเพาะปลูกปีนี้ ทางอ่างเก็บน้ำมูลบนยังมีน้ำเพียงพอทำการเกษตรอย่างแน่นอน ส่วนช่วงทำนาปรังปีหน้า อาจจำเป็นต้องงดไปก่อน เพราะปริมาณน้ำเก็บกักอาจจะเหลือน้อย ต่ำกว่าปกติ

นายณรงค์ กล่าวอีกว่า นอกจากปริมาณน้ำที่เหลือค่อนข้างต่ำแล้ว ที่ผ่านมา เขื่อนมูลบนยังมีปัญหาเรื่องของการจัดสรรน้ำให้กับผู้ใช้น้ำได้ไม่ทั่วถึงและไม่เป็นธรรม นำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มเกษตรกรและผู้ใช้น้ำ โดยเฉพาะเรื่องของการส่งน้ำตามที่เกษตรกรร้องขอ ที่ไม่ตรงตามแผนที่วางไว้

ดังนั้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน จึงดำเนินการโครงการชลประทานอัจฉริยะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวม เป็นโครงการนำร่องของประเทศ ที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยบริหารจัดการน้ำภายในเขตชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการให้มีความรวดเร็ว ฉับไว ทันต่อเหตุการณ์

โดยพัฒนาระบบควบคุมการแบ่งจ่ายน้ำอัจฉริยะ จากอาคาร Outlet ไปยังระบบคลองส่งน้ำหลักเพื่อแบ่งจ่ายน้ำสู่พื้นที่จัดการน้ำ และติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกลในอาคาร Outlet , อุปกรณ์ควบคุมอาคารบังคับน้ำปากคลอง LMC และ RMC รวมทั้งคลอง 4L-RMC และคลองส่งน้ำในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะทำให้การใช้ทรัพยากรน้ำเป็นไปอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน