กรุงเทพมหานครฯ รองปลัดกทม. แจงปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง คืบหน้า 81% คาดเสร็จสิ้นปี’66 กำชับผู้คุมเกาะติดงานใกล้ชิด ชูสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอนาคต

20 ต.ค. 66 – ที่ศาลาว่าการกทม. นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังลงพื้นที่คลองโอ่งอ่างบริเวณสะพานระพีพัฒนภาค เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่างของสำนักการระบายน้ำ ว่า ปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้าแล้วกว่า 81%

โดยได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลอง ให้สวยงามสะอาด ปลอดภัย และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม รวมถึงอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ รวมถึงการสำรวจพื้นที่ว่าง โดยรอบคูคลอง และปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่บริเวณแนวคลอง เพื่อป้องกันอันตรายจากการโค่นล้ม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้

อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้ผู้ควบคุมงานของสำนักการระบายน้ำ ควบคุมงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิดเป็นไปตามรูปแบบการก่อสร้างให้สวยงาม เพราะจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในอนาคต

ขณะเดียวกัน จะรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำ ตลอดจนประสานภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ร่วมกันสนับสนุน และส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับกลุ่มชุมชน เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน และสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่

สำหรับการพัฒนาคลองโอ่งอ่าง มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อคืนพื้นที่คลอง และพื้นที่สาธารณะ ให้กับประชาชนทุกคน โดยคำนึงถึงความสอดคล้อง ของแนวทางอนุรักษ์ และส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตลอดแนวคลอง ตั้งแต่สะพานดำรงสถิต-สะพานโอสถานนท์ โดยปลูกไม้ยืนต้นและพันธุ์ไม้ต่างๆ เพื่อความร่มรื่นและสวยงาม

ขณะเดียวกัน ได้ปรับปรุงแนวเขื่อนริมคลอง ทางเดินริมคลอง และสะพานข้ามคลอง 5 แห่ง เสริมกำลังสะพานให้มั่นคงแข็งแรง รวมถึงซ่อมแซมปูนปั้นสถาปัตยกรรม ของแต่ละสะพาน พร้อมทั้งทาสีใหม่ เพื่อเพิ่มความสวยงาม คงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีส่วนช่วยพื้นคืนวิถีชีวิตชุมชนริมคลอง และเป็นต้นแบบการพัฒนาเมือง ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน